Loading...

ANTIFRIZ 100 LONG LIFE G-12/G12+

Opis

ANTIFRIZ 100 LONG LIFE G-12/G12+ je tečnost na bazi monoetilenglikola (MEG-a) namenjena za punjenje rashladnih sistema sa vodenim hlađenjem kod automobila vodećih svetskih proizvođača: mercedesa, volkswagena ( G12+), GM-a i komercijalnih vozila SCANIA, MAN itd..( bez nitrita, amina, fosfata, borata i silikata).

Opis
Primena

ANTIFRIZ 100 LONG LIFE G-12/G12+ je namenjen za zaštitu motora i rashladnog sistema od: mržnjenja, pregrevanja, rđe, korozije, kavitacije, stvaranja naslaga kamenca i penjenja uz maksimalnu čistoću rashladnog sistema. Obezbeđuje maksimalnu moguću zaštitu od smrzavanja zimi i od pregrevanja leti. Posebno se preporučuje za zaštitu aluminijumskih hladnjaka. Period zamene u sistemu je 5 godina ili nakon pređenih 240 000 km.
Pre upotrebe se razređuje demineralizovanom vodom, prema željenoj temperaturi zaštite od smrzavanja, kao što je navedeno u tabeli:

 
Antifriz 100 long life G-12 Demi voda (%) Tačka mržnjenja (°C)
50 50 -38
45 55 -30
35 65 -18
Fizičko-hemijske karakteristike
Karakteristike Jedinice Tipične vrednosti Metode ispitivanja
Gustina na 20°C g/cm3 1,112-1,116 ASTM D 1122
Boja - Crvena Vizuelno
Tačka ključanja, min °C 170 SRPS H.Z8.058
Korozija metala u staklenom aparatu mg Zadovoljava SRPS H.Z8.056
pH - vrednost, razređen vodom 1:1 - 8,1-9,0 SRPS H.Z8.052
Tačka mržnjenja, razređen vodom 1:1, min °C -37 SRPS H.Z8.053
Skladištenje

ANTIFRIZ 100 LONG LIFE G-12/G12+ čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Nivo kvaliteta

SRPS H.Z2.010, tip 1,organski; BS 6580; ASTM D 3306; MAN 324-SNF, MB 325.3, AFNOR NFR 15-601, PORSCHE, MTU MTL 5048, VW/AUDI/ŠKODA TL 774-D/F(G12/G 12+), FORD WSS-M97B44- D/E, OPEL GM Saab 6277M (+B040 1065)

Pakovanje

1L, 5L, 10L, 20L, 220kg, 1000L

Dokumentacija

Tehnički list

Bezbednosni list