Loading...

ANTIFRIZ 40 LONG LIFE G-12/G12+

Opis

ANTIFRIZ 40 LONG LIFE G-12/G12+ je tečnost na bazi monoetileglikola (MEG-a) namenjena za punjenje rashladnih sistema sa vodenim hlađenjem kod automobila vodećih svetskih proizvođača: mercedesa, volkswagena (G12+), GM-a i komercijalnih vozila SCANIA, MAN itd..(bez nitrita, amina , fosfata, borata i silikata). Radi se o gotovom proizvodu koji se sipa u hladnjak bez razblaženja i pruža zaštitu do -38°C.

Opis
Primena

ANTIFRIZ 40 LONG LIFE G-12/G12+ je namenjen za zaštitu motora i rashladnog sistema od: mržnjenja, pregrevanja, rđe, korozije, kavitacije, stvaranja naslaga kamenca i penjenja uz maksimalnu čistoću rashladnog sistema. Obezbeđuje maksimalnu moguću zaštitu od smrzavanja zimi i od pregrevanja leti. Posebno se preporučuje za zaštitu aluminijumskih hladnjaka. Period zamene u sistemu je 5 godina ili nakon pređenih 240 000 km.

Fizičko-hemijske karakteristike
Karakteristike Jedinice Tipične vrednosti Metode ispitivanja
Gustina na 20°C g/cm3 1.106-1.108 ASTM D 1122
Boja - Crvena Vizuelno
Tačka ključanja, min °C 110 SRPS H.Z8.058
Korozija metala u staklenom aparatu mg Zadovoljava SRPS H.Z8.056
pH - vrednost - 8,1-9,0 SRPS H.Z8.052
Tačka mržnjenja, min. °C -37 SRPS H.Z8.053
Skladištenje

ANTIFRIZ 40 LONG LIFE G-12/G12+ čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Nivo kvaliteta

SRPS H.Z2.010, tip 3, organski; BS 6580; ASTM D 3306; MAN 324-SNF, MB 325.3, PORSCHE, MTU MTL 5048, VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-D/F (G12/G12+), AFNOR NF R 15-601, Ford WSS-M97B44-D/E, Opel General Motors GM 6277M/B040 1065

Pakovanje

1L, 20L, 220kg, 1000L

Dokumentacija

Tehnički list

Bezbednosni list