Loading...

CAT FLUID TO-4 SAE 10W, SAE 30, SAE 50

Opis

CAT FLUID TO-4 SAE 10W, SAE 30, SAE 50 ulja su specijalna ulja za hidrodinamičke prenosnike, hidraulične reduktore, regulacione spojnice i pretvarače obrtnog momenta, a namenjena su za teške rudarske, građevinske i druge mašine kod kojih se zahteva ulje koje zadovoljava specifikacije Alison C-4 i Caterpillar TO-4.
CAT FLUID TO - 4 ulja obezbeđuju bolju zaštitu od habanja u poređenju sa fluidima kvalitetnog nivoa Alison C-3 i Caterpillar TO-2.

Opis
Primena

CAT FLUID TO-4 SAE 10W, SAE 30, SAE 50 ulja se preporučuju za transmisioni sistem, zadnji pogon i mokre kočnice za Caterpillar teška teretna vozila i opremu za koju je preporučeno mazivo sa nivoom preformansi TO-4, API CD/TO-2 (ne preporučuje se za podmazivanje motora). Ova ulja su posebno pogodna za hidraulučni sistem na opremi za teške uslove rada Caterpillar i Allison.

Fizičko-hemijske karakteristike
Karakteristike Jedinice Tipične vrednosti Metode ispitivanja
SAE 10W SAE 30 SAE 50
Gustina na 15°C g/cm3 0,87 0,88 0,90 SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100°C mm2/s 5,7-7,0 9,5-11,5 18-20 SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti - 140 125 110 SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC °C 200 220 240 SRPS ISO 2592
Tačka tečenja °C -39 -25 -18 SRPS ISO 3016
Totalni bazni broj (TBN) mgKOH/g min 7 min 7 min 7 SRPS ISO 3771
Skladištenje

CAT FLUID TO-4 SAE 10W, SAE 30, SAE 50 čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Nivo kvaliteta

CATERPILLAR TO-4, ALISON C-4, API CF/CF-2, KOMATSU KES 07.868.1, ZF TE-ML 1, ZF TE-ML 03 C; ZF TE-ML 07F, Eaton Vickers 35 VQ-25

Pakovanje

10L, 20L, 200L, 1000L

Dokumentacija

Tehnički list

Bezbednosni list