Loading...

D-R-4 (DOT 4)

Opis

D-R-4 (DOT 4) je sintetička tečnost za hidraulične prenosne mehanizme za kočenje i hidraulične komande spojnica motornih vozila. Ispunjava zahteve za kočionu tečnost visokog kvaliteta koja garantuje sigurnost u vožnji.

Opis
Primena

D-R-4 (DOT 4) je sintetička kočiona tečnost koja se koristi za hidraulične prenosne mehanizme za kočenje motornih vozila svih vrsta; putničkih, teretnih, poljoprivrednih, građevinskih i drugih mašina kod kojih su kočioni sistemi slične konstrukcije i kod kojih je propisana tečnost kvalitetnog nivoa DOT 4.
Može se primeniti i kod hidrauličnih prenosnih mehanizama za kočenje i u hirauličnim komandama spojnica motornih vozila kod kojih su zaptivni i spojni elementi izrađeni od prirodne gume ili od sintetičkog stiren -butadien kaučuka.
Ne sme se mešati sa kočionim tečnostima proizvedenim na bazi mineralnih ulja.

Fizičko-hemijske karakteristike
Karakteristike Jedinice Tipične vrednosti Metode ispitivanja
Gustina na 15°C g/cm3 1,04-1,09 ASTM D 4052
Tačka ključanja suve tečnosti, min. °C 260 SRPS H.Z8.062
Vlažna tačka ključanja, min. °C 165 SRPS H.Z8.063
pH - vrednost - 7,0-11,5 SRPS H.Z8.064
Kinematička viskoznost na -40°C, max. mm2/s 1800 SRPS ISO 3104
Kinematička viskoznost na 100°C mm2/s 1,5 SRPS ISO 3104
Nivo kvaliteta

ISO 4925, SAE J 1703 i SAE J 1704, FMVSS 116 DOT-4, SRPS H.Z2.100 tip 2

Pakovanje

0.25kg, 0.5kg, 210kg, 1050kg

Dokumentacija

Tehnički list

Bezbednosni list