Loading...

DEMI VODA

Opis

DEMI VODA je voda dobijena postupkom demineralizacije, prečičćena od gasova, soli, kiselina, baza, metalnih oksida i nekih rastvorenih organskih materija. Ovim postupkom se u potpunosti izdvajaju katjoni Ca i Mg, koji stvaraju kamenac.

Opis
Primena

DEMI VODA se primenjuje se u industriji, transportu, mehanizaciji, laboratoriji i domaćinstvu. U industriji se koristi kao sredstvo za hlađenje i zagrevanje, sredstvo za ispiranje, sirovina za proizvodnju mnogih hemijskih proizvoda itd.
Demi voda se može koristiti za punjenje akumulatora, rashladnih sistema vozila, pegli, inhalatora i svuda gde se zahteva demineralizovana voda. Pri normalnim uslovima skladištenja i u originalnoj ambalaži ima neograničen rok trajanja.

Fizičko-hemijske karakteristike
Karakteristike Jedinice Tipične vrednosti Metode ispitivanja
Izgled na 20°C - bistro Vizuelno
Električna provodljivost, 25°C µS/cm < 5 ASTM D 1125
Ukupna tvrdoća vode min. odH < 0,1 ASTM D 1126
pH - vrednost, 25°C - 7 SRPS H.Z8.052
Nivo kvaliteta

SRPS ISO 3696, Proizvođačka specifikacija

Pakovanje

1L, 2L, 5L

Dokumentacija

Tehnički list