Loading...

DINARA OIL ADBLUE

Opis

DINARA OIL ADBLUE je neškodljivi sintetski 32,5% rastvor uree visokog stepena čistoće i konstantnog nivoa kvaliteta koji je osiguran proizvodnjom, skladištenjem i manipulacijom u skladu sa standardima ISO 22241 i DIN V 70070.
Koristi se kao agens za redukciju izduvnih gasova, prvenstveno azotnih (NOx) oksida, po SCR ( Selective Catalytic Reduction) tehnologiji u teretnim vozilima sa EURO 4, EURO 5 i EURO 6 dizel agregatima.
AdBlue nije dizel aditiv i dozira se nezavisno u poseban rezervoar vozila.

Opis
Primena

DINARA OIL ADBLUE je namenjen za najnovija teško opterećena dizel vozila (kamioni, teretna i komercijalna vozila, autobusi) kao i za laka komercijalna vozila i putničke automobile koja su opremljena uređajima za tretman izduvnih gasova po SCR (katalizator za selektivnu katalitičku redukciju) tehnologiji da bi se zadovoljili zahtevi emisije izduvnih gasova prema standardima EURO 4, EURO 5 i EURO 6. Potrošnja AdBlue je oko 5% potrošnje dizel goriva na 100 km.

Fizičko-hemijske karakteristike
Karakteristike Jedinice Tipične vrednosti Metode ispitivanja
Gustina na 20°C g/cm3 1,087-1,092 DIN EN ISO 12185
Koncentracija uree % 31,8-33,3 DIN V 70071 Ann.B
Indeks refrakcije na 20°C - 1,3817-1,3840 DIN V 70071 Ann.C
Urea refraktometar
Nivo kvaliteta

DIN V 70070, ISO 22241-1, AUS32 CEFIC

Pakovanje

10L, 1000L

Dokumentacija

Tehnički list

Bezbednosni list