Loading...

DINARKO SJAJ -21ºC

Opis

DINARKO SJAJ -21ºC je deterdžentna tečnost niske tačke mržnjenja, na bazi etil alkohola i odgovarajućih aditiva, za punjenje sistema za pranje i čišćenje vetrobranskog stakla, farova i drugih staklenih površina motornih vozila.

Opis
Primena

DINARKO SJAJ -21ºC je tečnost na bazi alkohola, za pranje staklenih površina motornih vozila u zimskim uslovima, a može se koristiti razređen vodom i u letnjem periodu. Efikasno i brzo uklanja ostatke od insekata u letnjem periodu i ostala zaprljanja stakla. Prijatnog je mirisa, nema negativno delovanje na boju, gumu i plastiku. Ne sadrži metil alkohol.

Fizičko-hemijske karakteristike
Karakteristike Jedinice Tipične vrednosti Metode ispitivanja
Izgled - žuta tečnost Vizuelno
Gustina na 20°C g/cm3 0,97 SRPS EN ISO 3675
Tačka paljenja, COC °C -  
pH - vrednost - 8,0 – 9,5 SRPS H.Z8.052
Tačka mržnjenja, min. °C -21 SRPS H.Z8.053
Skladištenje

DINARKO SJAJ -21ºC čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Nivo kvaliteta

Proizvođačka specifikacija

Pakovanje

1L, 2L, 5L, 1000L

Dokumentacija

Tehnički list

Bezbednosni list