Loading...

DinBlue

Opis

DinBlue je neškodljivi sintetski 32,5% rastvor uree visokog stepena čistoće i konstantnog nivoa kvaliteta koji je osiguran proizvodnjom, skladištenjem i manipulacijom u skladu sa standardima ISO 22241 i DIN V 70070 . Koristi se kao agens za redukciju izduvnih gasova, prvenstveno azotnih (NOx) oksida, po SCR (Selective Catalytic Reduction) tehnologiji u teretnim vozilima sa Euro 4, Euro 5 i Euro 6 dizel agregatima.
DinBlue nije dizel aditiv i dozira se nezavisno u poseban rezervoa vozila. Sadržaj Azota (N) u sastavu DinBlue je 14,95%.

Opis
Primena

DinBlue je namenjen za najnovija teško opterećena dizel vozila (kamioni, teretna i komercijalna vozila, autobusi) kao i za laka komercijalna vozila i putničke automobile koja su opremljena uređajima za tretman izduvnih gasova po SCR (katalizator za selektivnu katalitičku redukciju) tehnologiji da bi se zadovoljili zahtevi emisije izduvnih gasova prema standardima Euro 4 i Euro 5 i Euro 6. Potrošnja DinBlue je oko 5% potrošnje dizel goriva na 100 km.

Fizičko-hemijske karakteristike
Karakteristike Jedinice Tipične vrednosti Metode ispitivanja
Gustina na 20°C g/cm3 1,087-1,092 DIN EN ISO 12185
Koncentracija uree % 31,8-33,3 DIN V 70071 Ann.B
Indeks refrakcije na 20°C - 1,3817-1,3840 DIN V 70071 Ann.C
Urea refraktometar
Nivo kvaliteta

DIN V 70070, ISO 22241-1, AUS32 CEFIC

Pakovanje

10L, 1000L

Dokumentacija

Tehnički list