Loading...

DINOL SINT SPECIAL UHPD SAE 10W40

Opis

DINOL SINT SPECIAL UHPD SAE 10W40 je motorno ulje vrhunskih performansi iz grupe „low SAPS” (nizak sadržaj sulfatnog pepela, fosfora i sumpora) i grupe UHPD (Ultra High Performance Diesel Oil) bazirano na 100% sintetičkoj tehnologiji. Namenjeno je za dizel motore lakih i teških komercijalnih vozila koji rade pod otežanim uslovima tokom cele godine i koriste gorivo sa niskim sadržajem sumpora (max. 50 ppm). Posebno je formulisano za EURO 5 i EURO 6 motore sa DPF filterom. Takođe se može koristiti kod vozila koja su opremljena sa EGR/SCR .

Opis
Primena

DINOL SINT SPECIAL UHPD SAE 10W40 je prvenstveno namenjen za podmazivanje savremenih teško opterećenih dizel motora komercijalnih vozila koji imaju ugrađen sistem DPF (filter za čestice) za tretman izduvnih gasova, kao i EGR (recirkulacija izduvnih gasova) i SCR (selektivna katalitička redukcija), i koji zadovoljavaju zahteve standarda EURO 6 kao i zahteve prethodnih standarda EURO 5 odnosno EURO 4, kojima se propisuju granice štetnih komponenti u izduvnoj emisiji.

Fizičko-hemijske karakteristike
Karakteristike Jedinice Tipične vrednosti Metode ispitivanja
Gustina na 15°C g/cm3 0,862 SRPS EN ISO 3675
Kinetička viskoznost na 100°C mm2/s 14,3 SRPS ISO 3104
Kinetička viskoznost na 40°C mm2/s 92,6 SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti - 160 ASTM D 2270
Tačka paljenja, COC °C > 201 SRPS ISO 2592
Tačka tečenja °C -36 SRPS ISO 3016
Totalni bazni broj (TBN) mgKOH/g 12,9 ASTM D 2896
Dinamička viskoznost na -25°C.max cP 7000 ASTM D5293
Sulfatni pepeo % Wt 0,98 ASTM D874
Skladištenje

DINOL SINT SPECIAL UHPD SAE 10W40 čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Nivo kvaliteta

API CJ-4; ACEA E4/E6/ E7/E9; MB- 228.51; MB 228.31; MAN M 3477/3575/3271-1; VOLVO VDS-4, Renault VI RLD-2/3; Mack EO-O premium plus; Cummins CES 20081; Scania Lov-Ash; Cat ECF-3 MTU type 3.1/2.1; Deutz DQC-IV-10-LA; Voith Class B/MB235.28; Detroit 93K218

Pakovanje

10L, 20L, 200L

Dokumentacija

Tehnički list

Bezbednosni list