Loading...

ETIL ALKOHOL 70%

Opis

ETIL ALKOHOL 70% je bezbojna tečnost na bazi alkohola, koristi se za dezinfekciju zdrave kože ruku i površina koji nisu u direktnom kontaktu sa hranom kao i za dezinfekciju površina koje dolaze u direktan kontakt sa hranom. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama, predškolskim i školskim ustanovama, prehrambenoj industriji, ugostiteljstvu, hotelijerstvu, domaćinstvima i javno komunalnim ustanovama.

DEJSTVO: ETIL ALKOHOL 70% ima dobro dezinfekciono dejstvo i suzbija bakterije, a potpuno delovanje nastupa nakon 0.5 min delovanja na Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonellae tiphymurium, Candida albicans, Esherichia coli, Bacilius cereus, Proteus hauseri, Enterococcus hirae.

Opis
Primena

ETIL ALKOHOL 70% Uputstvo za upotrebu:
Površinu ili predmet dezinfikovati sa 20 ml ETIL ALKOHOLA po m2 površine (10 puta prsnuti). Naprskati mehaničkom pumpicom iz originalnog pakovanja. Cela površina koja se dezinfikuje mora da bude u kontaktu sa proizvodom. Površine naprskati sredstvom kako bi bile dovoljno vlažne, odnosno da vreme delovanja bude 30 s i pustiti da se osuše.
Ruke naprskati sredsvom da budu dovoljno vlažne, odnosno da vreme delovanja bude 30s i pustiti da se osuše.

Preporučena učestalost proizvoda: Prema potrebi.

Nivo kvaliteta

Pakovanje

0.7L, 5L

Dokumentacija

Tehnički list