Loading...

HIDROLEN C SAE 10W, SAE 30

Opis

HIDROLEN C SAE 10W, SAE 30 je ulje iz grupe HLP-D ulja specijalno formulisana za Caterpillarove hidraulične i hidrostatičke sisteme. Takođe preporučujemo ova ulja i za hidraulične sisteme drugih proizvođača koji zahtevaju hidraulična ulja koja zadovoljavaju test Vickers 35VQ25.

Opis
Primena

HIDROLEN C SAE 10W, SAE 30 su ulja specijalno formulisana za Caterpillarove hidraulične i hidrostatičke sisteme.

Fizičko-hemijske karakteristike
Karakteristike Jedinice Tipične vrednosti Metode ispitivanja
SAE 10W SAE 30
Gustina na 15°C g/cm3 0,87 0,88 SRPS EN ISO 3675
Kinetička viskoznost na 100°C mm2/s 5,7-7,0 9,5-11,5 SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti - 105 100 SRPS EN ISO 2909
Tačka paljenja, COC °C 200 225 SRPS ISO 2592
Tačka tečenja °C -27 -24 SRPS ISO 3016
Korozovnost, Cu traka, 3h, 150°C stepen 1 1 SRPS ISO 2160
Nivo kvaliteta

DIN 51524/2 HLPD; EATON VICKERS 35VQ-25; ISO 11158 HM; ISO 6743-4; ISO L-HM.

Pakovanje

10L, 20L, 200L, 1000L

Dokumentacija

Tehnički list