Loading...

HIDROLEN OIL HV

Opis

HIDROLEN OIL HV su vrhunska mineralna multigradna hidraulična ulja, visokog indeksa viskoziteta, namenjena za savremene hidraulične sisteme u uslovima promenljivih temperatura i pritisaka.
Proizvode se u gradacijama viskoznosti: ISO VG 22,VG 32,VG 46,VG 68,VG 100.

Opis
Primena

HIDROLEN OIL HV namenjena su za podmazivanje svih vrsta savremenih hidrauličnih i cirkulacionih sistema koji rade u uslovima visokih pritisaka, čestih i velikih promena temperatura. Koriste se za podmazivanje hidrauličnih sistema veće snage i opterećenja kao što su hidraulične prese, alatne mašine, transportne, građevinske, poljoprivredne i rudarske masine, hidrauličnih sistema na brodskoj opremi, kao i za podmazivanje hidrauličnih pumpi i pokretnih elemenata mehaničkih sistema. Mogu se koristiti u sistemima čiji je opseg radne temperature od -30°C do +100°C koji rade na otvorenom prostoru.

Fizičko-hemijske karakteristike
Karakteristike Jedinice Tipične vrednosti Metode ispitivanja
VG 22 VG 32 VG 46 VG 68 VG 100
Kinetička viskoznost na 40°C mm2/s 22 32 46 68 100 SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti - 150 140 140 135 130 SRPS EN ISO 2909
Tačka paljenja, COC °C 190 210 215 220 220 SRPS ISO 2592
Tačka tečenja °C -30 -30 -25 -25 -23 SRPS ISO 3016
Sposobnost izdvajanja vode, 43-37-0 mL, max. minut 20
(54°C)
30
(54°C)
30
(54°C)
30
(54°C)
30
(82°C)
ASTM D 1401
Korozovnost, Cu traka, 3h, 100°C klasa 1 1 1 1 1 SRPS ISO 2160
Penušanje, max
sekvenca I,
sekvenca I,
sekvenca III
mL/mL
25/0
50/0
25/0

25/0
50/0
25/0

25/0
50/0
25/0

25/0
50/0
25/0

25/0
50/0
25/0
SRPS ISO 6247
Skladištenje

HIDROLEN OIL HV čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Nivo kvaliteta

SRPS ISO 6743/4 (L-HV), ISO 11158 (HV), DIN 51524/3 (HVLP) AFNOR NF-E 48-603 (HV), DENISON HF-0/HF-2, VICKERS I-286-S, M-2950-S

Pakovanje

10L, 20L, 200L, 1000L

Dokumentacija

Tehnički list

Bezbednosni list