Loading...

HIDROLEN OIL SHD

Opis

HIDROLEN OIL SHD su visokokvalitetna hidraulična ulja, namenjena za hidraulične sisteme malih i srednjih snaga, opterećenja, pritisaka i temperatura.
Proizvode se u gradacijama viskoznosti: ISO VG 22,VG 32,VG 46,VG 68,VG 100.

Opis
Primena

HIDROLEN OIL SHD namenjena su za podmazivanje svih vrsta savremenih hidrauličnih i cirkulacionih sistema koji rade u uslovima umerenih i konstantnih temperatura, kao što su hidraulične prese, alatne, transportne, građevinske, poljoprivredne i rudarske mašine, hidraulične pumpe i pokretni elementi mehaničkih sistema. Ulja niže viskoznosti se primenjuju kod uređaja velike preciznosti i male snage, dok ulja srednje viskoznosti se primenjuju za prese, dizalice i alatne mašine. Veće viskozne gradacije se koriste za podmazivanje u uslovima viših temperatura i opterećenja. Kod uređaja sa zupčastim pumpama koriste se pri temperaturama od 40-80ºC.

Fizičko-hemijske karakteristike
Karakteristike Jedinice Tipične vrednosti Metode ispitivanja
VG 22 VG 32 VG 46 VG 68 VG 100
Kinetička viskoznost na 40°C mm2/s 22 32 46 68 100 SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti - 100 100 95 95 95 SRPS EN ISO 2909
Tačka paljenja, COC °C 190 210 215 220 220 SRPS ISO 2592
Tačka tečenja °C -21 -21 -20 -18 -15 SRPS ISO 3016
Sposobnost izdvajanja vode, 43-37-0 mL, max. minut 20
(54°C)
30
(54°C)
30
(54°C)
30
(54°C)
30
(82°C)
ASTM D 1401
Korozovnost, Cu traka, 3h, 100°C klasa 1 1 1 1 1 SRPS ISO 2160
Penušanje, max
sekvenca I,
sekvenca I,
sekvenca III
mL/mL
25/0
25/0
25/0

25/0
25/0
25/0

25/0
25/0
25/0

25/0
25/0
25/0

25/0
25/0
25/0
SRPS ISO 6247
Skladištenje

HIDROLEN OIL SHD čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Nivo kvaliteta

SRPS ISO 6743/4 (L-HM), ISO 11158 (HM), DIN 51524/2(HLP) AFNOR NF-E 48-603 (HM), DENISON HF-0/HF-2, VICKERS I-286-S, M-2950-S

Pakovanje

1L, 5L, 10L, 20L, 200L, 1000L

Dokumentacija

Tehnički list

Bezbednosni list