Loading...

PROCESNO ULJE GUM

Opis

PROCESNO ULJE GUM su procesna ulja mineralne osnove koja se koriste u slučajevima gde se zahteva ova vrsta ulja kao što su proizvodnja guma, sekundarni omekšivači sintetičkog kaučuka i PVC-a. Proizvode se u viskoznim gradacijama: ISO VG 32, VG 100, VG 200.

Opis
Primena

PROCESNO ULJE GUM se koristi kao sekundarni omekšivač sintetičkog kaučuka i PVC-a, kao omekšivač pri regeneraciji starih guma, za čišćenje i ispiranje mašinskih elemenata, u staklenoj industriji za premazivanje kalupa, za podmazivanje istrumenata, ležajeva i vratila izloženih velikim brzinama i malim opterećenjima.
PROCESNO ULJE GUM 100, GUM 150, GUM 200 se koriste u industriji gume kao omekšivači u proizvodnji pneumatika, za poboljšanje obradivosti pri mešanju, istezanju i mlevenju gume i kao omekšivači za sintetički kaučuk.

Fizičko-hemijske karakteristike
Karakteristike Jedinice Tipične vrednosti Metode ispitivanja
GUM 150 GUM 100 GUM 220
Kinetička viskoznost na 40°C mm2/s 32 100 200 SRPS ISO 3104
Tačka paljenja, COC °C 190 200 220 SRPS ISO 2592
Tačka tečenja °C -20 -15 -10 SRPS ISO 3016
Skladištenje

PROCESNO ULJE GUM čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Nivo kvaliteta

SRPS ISO 6743-10 (L-Y), Proizvođačka specifikacija

Pakovanje

200L, 1000L

Dokumentacija

Tehnički list

Bezbednosni list