Loading...

SINTOLIN 030

Opis

SINTOLIN 030 je sintetička vodorastvorna tečnost za hlađenje i podmazivanje sa biorezistentnim osobinama, bez mirisa, hemijski i bakteriološki stabilna. Ne sadrži nitrite, fenole i teške metale. Sa vodom gradi providan rastvor koji omogućuje potpunu vidljivost pri obradi, visoku preciznost i dobru kontrolu obrade, čime se postiže visok kvalitet obrađene površine i produžava vek alata.

Opis
Primena

SINTOLIN 030 se primenjuje kao sredstvo za hlađenje i podmazivanje pri operacijama obrade lakih, srednje i teško obradivih čelika, livenog gvožđa i obojenih metala. Prvenstveno se koristi za brušenje metala. Radne koncetracije su 2-3% u mešavini sa vodom. Sa povećanjem koncetracije do 5% može se koristiti i za druge operacije rezanjem.

Fizičko-hemijske karakteristike
Karakteristike Jedinice Tipične vrednosti Metode ispitivanja
Izgled emulzije - transparentna Vizuelno
Gustina na 20°C kg/m3 1050-1100 ASTM D 1298
Indeks refrakcije - 1,5 refraktometrom
Korozivnost Herbert test 5%em. - 0/0 DIN 51360/2
Stabilnost emulzije, 24h - stabilna Vizuelno
pH - vrednost, 5% em. - 9,5-10,5 DIN 51369
Skladištenje

SINTOLIN 030 čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Nivo kvaliteta

SRPS 6743-7, ISO-L-MAG

Pakovanje

10L, 200L

Dokumentacija

Tehnički list

Bezbednosni list