Loading...

SINTOLIN 050

Opis

SINTOLIN 050 je univerzalno sintetičko vodorastvorno sredstvo, hemijski i bakteriološki stabilno namenjeno za hlađenje i podmazivanje pri mehaničkoj obradi metala.

Opis
Primena

SINTOLIN 050 se primenjuje kao sredstvo za hlađenje i podmazivanje pri operacijama obrade teško obradivih čelika (ugljeničnih, niskolegiranih i visokolegiranih), livenog gvožđa, lakih i obojenih metala i njihovih legura struganjem, glodanjem, bušenjem, urezivanjem navoja i brušenjem u uslovima koje karakterišu visoke temperature, veliki otpori i velike brzine rezanje. Pogodan je za primenu u centralnim sistemima, ne peni ni u vrlo mekoj vodi i obezbeđuje visok kvalitet obrađene površine.
Radne koncetracije su 3-5% u mešavini sa vodom.

Fizičko-hemijske karakteristike
Karakteristike Jedinice Tipične vrednosti Metode ispitivanja
Izgled emulzije - transparentna Vizuelno
Gustina na 20°C kg/m3 1050-1100 ASTM D 1298
Indeks refrakcije - 1,8 refraktometrom
Korozivnost Herbert test 5%em. - 0/0 DIN 51360/2
Stabilnost emulzije, 24h - stabilna Vizuelno
pH - vrednost, 5% em. - 9,5-10,5 DIN 51369
Skladištenje

SINTOLIN 050 čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Nivo kvaliteta

SRPS 6743-7, ISO-L-MAH

Pakovanje

10L, 200L

Dokumentacija

Tehnički list

Bezbednosni list