Loading...

TERMOL OIL

Opis

TERMOL OIL su mineralna ulja za prenos toplote dobre termičke stabilnosti, niskog pritiska pare, visoke specifične toplotne provodljivosti, malog koeficjenta ekspanzije, što uzrokuje mali porast pritiska iznad 300°C. Primenjuju se kao sredstvo za prenos toplote u zatvorenim grejnim sistemima sa i bez cirkulacije pri radnim temperaturama od -10°C do 320°C, zavisno od gradacije.
Proizvode se u gradacijama viskoznosti: ISO VG 32,VG 100.

Opis
Primena

TERMOL OIL se primenjuje kao sredstvo za prenos toplote u zatvorenim grejnim sistemima sa i bez cirkulacije u oblasti radnih temperatura do 300°C (VG 32) odnosno 320°C (VG 100). Koriste se kao medij u sistemima za grejanje bitumena u asfaltnim bazama, u hemijskoj industriji, farmaceutskoj, tekstilnoj i industriji gume, plastičnih masa, boja, lakova i sl.

Fizičko-hemijske karakteristike
Karakteristike Jedinice Tipične vrednosti Metode ispitivanja
VG 32 VG 100
Kinetička viskoznost na 40°C mm2/s 32 100 SRPS EN ISO 3104
Indeks viskoznosti - 100 95 SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC °C 210 220 SRPS ISO 2592
Tačka tečenja °C -25 -20 SRPS ISO 3016
Korozovnost, Cu traka, 3h, 100°C klasa 1a 1a SRPS ISO 2160
Skladištenje

TERMOL OIL čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Nivo kvaliteta

SRPS 6743-12 (L-Q), DIN 51522

Pakovanje

10L, 200L, 1000L

Dokumentacija

Tehnički list

Bezbednosni list