Loading...

TRAKTOL JD FLUID SAE 10W30

Opis

TRAKTOL JD FLUID SAE 10W30 je mineralno traktorsko ulje (UTTO), namenjeno za podmazivanje hidraulike, transmisije i mokrih kočnica savremenih traktora srednjih i velikih snaga.

Opis
Primena

TRAKTOL JD FLUID SAE 10W30 se primenjuje prvenstveno za podmazivanje traktora JOHN DEERE, kao i traktora ostalih proizvodjača koji zahtevaju navedeni kvalitetni nivo. Namenjeno je za podmazivanje traktora novih generacija, kod kojih su funkcionalno povezani hidraulika, transmisija i mokre kočnice, a ceo sistem se snabdeva istim uljem iz zajedničkog ili najviše dva kućišta. Proizvod upotrebljavati u skladu sa preporukom proizvođača opreme. Ne koristi se za motor.

Fizičko-hemijske karakteristike
Karakteristike Jedinice Tipične vrednosti Metode ispitivanja
Gustina na 15°C g/cm3 0,87 SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100°C mm2/s 9,2-9,5 SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti - 135 SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC °C 220 SRPS ISO 2592
Tačka tečenja °C -30 SRPS ISO 3016
Korozovnost, Cu traka, 3h, 100°C klasa 1a SRPS ISO 2160
Skladištenje

TRAKTOL JD FLUID SAE 10W30 čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Nivo kvaliteta

API GL-4; JD J20A/J20C; M F M-1135/1141/1143/1145; ALLISON C4; CATERPILLAR TO-2; JI CASE MS 1206/07/09; FORD M2C-86B/134D, SPERRY VICKERS7EATON: I-280-S

Pakovanje

10L, 200L, 1000L

Dokumentacija

Tehnički list

Bezbednosni list