Loading...

ATF-A

Opis

ATF-A je mineralno ulje za podmazivanje automatskih transmisionih sistema motornih vozila, poljoprivredne i građevinskie mehanizacije za koju se preporučuje ulje kvalitetnog nivoa ATF tip A suffix A.

Opis
Primena

ATF-A je ulje namenjeno za podmazivanje automatskih, transmisionih i hidrauličnih prenosnika i servo uređaja. Koristi se za hidraulične upravljače, spojnice, transmisione sisteme, za servo upravljače i pretvarače obrtnog momenta kod teških motornih vozila, poljoprivrednih i građevinskih mašina kod kojih su propisana ulja koja zadovoljavaju specifikaciju GM ATF type A suffix A.

Fizičko-hemijske karakteristike
Karakteristike Jedinice Tipične vrednosti Metode ispitivanja
Gustina na 15°C g/cm3 0,87 SRPS EN ISO 3675
Boja - Crvena Vizuelno
Kinetička viskoznost na 40°C mm2/s 37 SRPS ISO 3104
Kinetička viskoznost na 100°C mm2/s 7 SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti - 150 SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC °C 210 SRPS ISO 2592
Tačka tečenja °C -36 SRPS ISO 3016
Korozovnost, Cu traka, 3h, 150°C klasa 1a SRPS ISO 2160
Skladištenje

ATF-A čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Nivo kvaliteta

GM ATF Type A Suffix A, MB 236.2, ALLISON C-4, Caterpillar TO-2 MAN 339 typ A, ZF TEML 09.

Pakovanje

0.5L, 1L, 5L, 10L, 200L, 1000L

Dokumentacija

Tehnički list

Bezbednosni list