Loading...

Industrijska ulja

fotografija HIDROLEN OIL HV
HIDROLEN OIL HV

Vrhunska mineralna multigradna hidraulična ulja, visokog indeksa viskoziteta...

Detaljnije...
fotografija HIDROLEN OIL SHD ZINC FREE
HIDROLEN OIL SHD ZINC FREE

Visokokvalitetna hidraulična ulja na bazi bezpepelnih aditiva (bez cinka)...

Detaljnije...
fotografija HIDROLEN C SAE 10W, SAE 30
HIDROLEN C SAE 10W, SAE 30

Ulje iz grupe HLP-D ulja specijalno formulisana za Caterpillarove hidraulične i hidrostatičke sisteme...

Detaljnije...
fotografija HIDROLEN OIL SHD
HIDROLEN OIL SHD

Visokokvalitetna hidraulična ulja, namenjena za hidraulične sisteme malih i srednjih snaga...

Detaljnije...
fotografija LANCOL UNIVERZAL 100
LANCOL UNIVERZAL 100

Kvalitetno mineralno ulje namenjeno za podmazivanje lanaca motornih testera...

Detaljnije...
fotografija REDUKTOL
REDUKTOL

Visokokvalitetna reduktorska ulja za podmazivanje teško opterećenih zupčanika, reduktora...

Detaljnije...
fotografija KOMPRESOL V
KOMPRESOL V

Mineralna visokokvalitetna ulja namenjena za podmazivanje vazdušnih kompresora...

Detaljnije...
fotografija KLIZOL
KLIZOL

Ulja za podmazivanje horizontalnih i vertikalnih kliznih staza u uslovima malih brzina i velikih opterećenja...

Detaljnije...
fotografija TERMOL OIL
TERMOL OIL

Mineralna ulja za prenos toplote dobre termičke stabilnosti...

Detaljnije...
fotografija KALIOL
KALIOL

Mineralna ulja za kaljenje prilagođena specifičnim uslovima termičke obrade metala...

Detaljnije...
fotografija REZOL
REZOL

Neaktivna neemulziona ulja namenjena za mehaničku obradu metala - rezanje...

Detaljnije...
fotografija BOROL-5
BOROL-5

Univerzalno biostabilno emulziono sredstvo za hlađenje i podmazivanje na bazi mineralnih ulja...

Detaljnije...
fotografija SEMISINT BS 50
SEMISINT BS 50

Polusintetičko univerzalno sredstvo za pripremu stabilnih emulzija koje služe za hlađenje i podmazivanje...

Detaljnije...
fotografija SINTOLIN 030
SINTOLIN 030

Sintetička vodorastvorna tečnost za hlađenje i podmazivanje.

Detaljnije...
fotografija SINTOLIN 050
SINTOLIN 050

Univerzalno sintetičko vodorastvorno sredstvo za hlađenje i podmazivanje pri mehaničkoj obradi metala.

Detaljnije...
fotografija ODMAŠĆIVAČ UNIVERZAL
ODMAŠĆIVAČ UNIVERZAL

Sredstvo za čišćenje i odmašćivanje na hladno svih vrsta metala i tehničkih materijala...

Detaljnije...
fotografija PROCESNO ULJE GUM
PROCESNO ULJE GUM

Procesna ulja mineralne osnove koja se koriste u slučajevima gde se zahteva ova vrsta ulja kao što su proizvodnja guma...

Detaljnije...
fotografija OPLATOL
OPLATOL

Ulje za odvajanje kalupa koje se koristi u građevinarstvu za odvajanje betona od oplata ili raznih vrsta kalupa...

Detaljnije...

Korisne informacije

Industrijska ulja

Klasifikacija industrijskih ulja prema viskoznosti (ISO 3448 – 75)

ISO broj viskoznosti (viskozna gradacija) Srednja vrednost kinematičke viskoznosti mm2/s na 40°C Granice kinematičke viskoznosti (mm2/s na 40°C)
najmanje najviše
ISO VG 2 2,2 1,98 2,42
ISO VG 3 3,2 2,88 3,54
ISO VG 5 4,6 4,14 5,06
ISO VG 7 6,8 6,12 7,48
ISO VG 10 10 9,00 11,0
ISO VG 15 15 13,5 16,5
ISO VG 22 22 19,8 24,2
ISO VG 32 32 28,8 35,2
ISO VG 46 46 41,4 50,6
ISO VG 68 68 61,2 74,8
ISO VG 100 100 90 110
ISO VG 150 150 135 165
ISO VG 220 220 198 242
ISO VG 320 320 288 352
ISO VG 460 460 414 508
ISO VG 680 680 612 748
ISO VG 1000 1000 900 1100
ISO VG 1500 1500 1350 1650
ISO VG 2200 2200 1980 2420
ISO VG 3200 3200 2880 3520

Ulja za hidraulične sisteme

Ulja za hidraulične sisteme

ISO klasifikacija ulja za hidraulične sisteme

ISO 6743-4 Sastav i osobine:
L – HH Rafinisana mineralna ulja bez inhibitora.
L – HL Ulja tipa HH sa dodatim inhibitorima rđe i korozije.
L – HM Ulja tipa HL sa dodatim aditivima za zaštitu od habanja.
L – HR Ulja tipa HL sa dodatim aditivima za poboljšanje indeksa viskoznosti.
L – HV Ulja tipa HM sa dodatim aditivima za poboljšanje indeksa viskoznosti.
L – HG Ulja tipa HM sa dodatim anti ”stick-slip” aditivima. Za klizne vođice i hidraulične sisteme.
L – HETG Ulja na bazi triglicerida (esteri repičinog ulja). Ekološki prihvatljivi.
L – HEPG Ulja na bazi poliglikola. Ekološki prihvatljivi.
L – HEES Ulja na bazi sintetičkih estera. Ekološki prihvatljivi.
L – HEPR Ulja na bazi polialfaolefina i srodnih ugljovodonika. Ekološki prihvatljivi.
L – HS Sintetičke, nezapaljive tečnosti.
L – HF Osnovni simbol za teško zapaljive tečnosti.
L – HFAE Teškozapaljive emulzije “ulje u vodi” sa ≥ 80% vode.
L – HFAS Teškozapaljivi vodeni rastvor hemikalija sa ≥ 80% vode.
L – HFB Teškozapaljive emulzije “voda u ulju” sa 35% vode.
L – HFC Vodeni rastvor polimera i aditiva za povećanje viskoznosti.
L – HFDR Sintetički teškozapaljivi fluidi na bazi estara fosforne kiseline. Ekološki prihvatljivi..
L – HFDS Sintetički teškozapaljivi fluidi na bazi halogenovanih derivata. Ekološki prihvatljivi.
L – HFDT Mešavina HFDR i HFDS. Ekološki prihvatljivi. Ne sadrže vodu.
L – HFDU Sintetičke teško zapaljive tečnosti drugačijeg sastava. Ne sadrže vodu.
L – HA Za hidrokinetičke prenosnike kao što su automatski prenosnici.
L – HN Za hidrokinetičke prenosnike kao što su turbospojnice (kvačila) i pretvarači obrtnih momenata.

Hidraulični fluidi sa brzom biološkom razgradnjom imaju klasu ugrožavanja vode 0, dok konvencionalna hidraulična ulja imaju klasu ugrožavanja vode 2. Imaju sledeće oznake:

 • HEPG – Hidraulični fluidi na bazi poliglikola. Temperatura primene od –30 do 90°C.
 • HETG – Hidraulični fluidi na bazi biljnih ulja (repičinog ulja i triglicerida). Temperatura primene ovih ulja je od –20 do 70°C.
 • HEES – Hidraulični fluidi na bazi sintetičkog estera. Temperatura primene od –30 do 90°C.
 • HEPR – Hidraulični fluidi na bazi polialfaolefina ili srodnih ugljovodonika. Temperatura primene od –50 do 80°C.

Teškozapaljivi hidraulični fluidi

Teškozapaljivi hidraulični fluidi se primenjuju kod onih hidrauličnih sistema koji rade u blizini izvora zapaljivosti gde postoji opasnost od pojave požara, kao što su livnice, željezare, fabrike cementa, fabrike stakla i rudnici. Prema ISO 6743-4 ili DIN 51502 izvršena je sledeća podela:

HFAE – Emulzija “ulje u vodi” sa više od 80% vode. Koristi se kod prenosa snage do 300 bara. Primenjuje se najčešće kod potpornih greda podzemnih rudnika.

HFAS – Sintetički vodeni rastvor sa više od 80% vode. Koristi se kod hidrostatičkih pogona do 160 bara i temperaturama od 5 do 55°C.

HFB – Emulzija “vode u ulju” sa 60% mineralnog ulja. Primenjuje se u rudarstvu na temperaturama od 5 do 60°C.

HFC – Rastvor vode i polimera sa više od 35% vode. Primenjuje se kod hidrostatičkih pogona u industriji i rudarstvu na temperaturama od –20 do 60°C.

HFDR – Sintetički tečkozapaljivi fluid bez vode, na bazi estera fosforne kiseline. Ekološki su prihvatljivi. Primenjuju se za industrijsku hidrauliku kao i za podmazivanje i redukciju turbina. Temperature primene od –20 do 150°C, a u hidrostatičkim sistemima od 10 do 70°C.

HFDU – Sintetički teškozapaljivi fluid bez vode, na bazi karboksilične kiseline. Primenjuje se kod hidrostatičkih pogona i industrijskih hidrauličnih sistema na temperaturama od –35 do 90°C.

Specifikacije kvaliteta hidrauličnih fluida

DIN 51524 tip1 (HL) Hidraulična HL ulja po ISO klasifikaciji (cirkulaciona ulja), sa aditivima protiv rđe i korozije.
DIN 51524 tip 2 (HLP) Hidraulična HM ulja po ISO klasifikaciji, sa aditivima protiv rđe, korozije i habanja. Koriste se za hidraulične sisteme koji rade u uslovima relativno umerenih temperatura.
DIN 51524 tip 3 (HVLP) Hidraulična HV ulja po ISO klasifikaciji sa aditivima protiv rđe, korozije, habanja i aditiva za poboljšanje indeksa viskoznosti. Koriste se za hidraulične sisteme koji rade u uslovima promenljivih i niskih temperatura.
DIN 51524 tip 2 (HLPD) Odnosi se na hidraulična HLP ulja sa visokim sadržajem deterdžentno-disperzantnih aditiva.
DIN 51524 tip 3 (HVLPD) Hidraulična HVLP ulja sa visokim sadržajem deterdžentno-disperzantnih aditiva. Koriste se kod numerički upravljanih mašina alatki i drugih vrlo preciznih hidrauličnih uređaja.
CETOP 91 H Evropski komitet proizvođača hidraulične i pneumatične opreme (CETOP) dao je preporuke za kvalitetni nivo hidrauličnih fluida: HH, HL, HM i HV. Svojstva protiv habanja određuju se FZG testom i krilnom pumpom Vickers V 104 C.
Cincinnati MilacronP-68, P-69, P-70 Ulja koja sadrže aditive za zaštitu od korozije, oksidacije i habanja, za hidrauliku alatnih mašina. Uz osnovna fizička svojstva, ova ulja, moraju da zadovolje posebne testove zaštite od korozije i termičku stabilnost, sa krilnim pumpama Vickers.
Vickers I-286-S Preporuke ulja od strane Vickers-a za hidraulične sisteme u industriji. Odgovara preporuci Cetop 91 H za karakteristike krilne pumpe. Odgovara zahtevima za vatrootporne hidraulične fluide.
Vickers M-2950-S Definišu Vickersove zahteve za fluide koji se koriste u pokretnoj hidrauličnoj opremi.
AFNORNF E 48-603 (part I) Francuski standard za hidraulična ulja, kategorije HM, HR i HV po ISO klasifikaciji. Odnosi se na zahteve za tendenciju penjenja, indeksa viskoznosti, neutralizacionog broja, temperature paljenja, temperature stinjavanja i deemulzivnosti.
AFNORNF E 48 – 603 (part II) Francuski standard za hidraulična ulja, kategorije HH, HL, HG po ISO. Odnosi se na zahteve za tendenciju penjenja, neutralizacionog broja, sadržaja vode, indeksa viskoznosti, deemulzivnosti i aeracije
Denison HF – O Specifikacija za mineralna hidraulična ulja za primenu u klipnim i krilnim pumpama. Propisuje strože zahteve u odnosu na staru HF-2 specifikaciju u pogledu filtrabilnosti, hidrolitičke, termičke i oksidacione stabilnosti.
Voith3.625-6025 i 3.90-8 Voith 3.625-6025 propisuje kvalitet ulja za hidrokinetičke prenosnike u Voith turbo spojnicama tipa S, TP, DTP i T, u spojnicama sa zupčaničkom regulacijom tipa R i u hidrauličnim kočnicama tipa VHB. Specifikacija Voith 3.90-8 propisuje strožije zahteve radnih karakteristika ulja za turbotransmisije i pretvarače.
7. Luxemburg Report C.C.E. Zamenjuje specifikaciju 6. luxemburški izveštaj. Obuhvata sve specifikacije i metode ispitivanja koje se primenjuju za različite tipove teškozapaljivih hidrauličnih fluida za upotrebu u rudnicima. Svaka zemlja preko svojih institucija odlučuje koji će se delovi izveštaja primenjivati u njihovim rudnicima.

Specifikacije kvaliteta ulja za zupčaničke prenosnike

DIN 51517/3, CLP Mineralna ulja dobre oksidacione stabilnosti i visoke zaštite od habanja i korozije. U oznaci CLP slovo ”L” ukazuje na visoku oksidacionu stabilnost ulja i sposobnost za zaštitu od rđe i korozije. Slovo “P” ukazuje na sposobnost ulja za zaštitu od habanja u uslovima graničnog podmazivanja, odnosno na funkciju EP aditiva.
US STEEL 224 Specifikacija ulja za zatvorene zupčaničke prenosnike. Ističe zahtev za poboljšanu zaštitu zupčanika od habanja, posebno u uslovima graničnog podmazivanja i ekstremnih pritisaka i poboljšanom termičkom stabilnošću kod primene u željezarama.
AGMA 251.02, EP Definiše mazivo sa poboljšanim svojstvima protiv habanja i velikih opterećenja otvorenih zupčaničkih prenosnika.
AGMA 250.04, EP Definiše mazivo sa poboljšanim svojstvima protiv habanja i velikih opterećenja
CINCINATI MILACRON Propisuje zaštitu zupčanika i osovina u teškim uslovima rada, od udarnih opterećenja i ekstremnih pritisaka: P 35 za ISO VG 460, P 59 za ISO VG 320, P 63 za ISO VG 68.
JUS B. H3. 319 Standard je zastareo i nije usklađen sa klasifikacijom po viskoznosti ISO 3448, odnosno sa standardom JUS B. H0.511.

Ulja za vazdušne kompresore

Kompresori su uređaji za sabijanje vazduha ili gasova. U praksi se najčešće susreću rotacioni (centrifugalni, vijčani) i klipni kompresori. Zahtevi za mazivima i podmazivanjem ne zavise samo od vrste kompresora, već i od vrste medijuma koji se komprimuje. Na primer, vazdušni i gasni kompresori su po konstrukciji slični, međutim glavna razlika je u pogledu uticaja ulja na medijume.

Kriterijumi za izbor ulja za vazdušne kompresore prema DIN 51 506

Tip ulja Maksimalna temperatura kompresije, °C
Za pokretne i ručne kompresore Za kompresore sa rezervoarima ili razvodnim cevima za komprimovani vazduh
VD-L do 220°C do 220°C
VC i VC-L do 220°C do 160°C
VB i VB-L do 140°C do 140°C

Izbor ulja za kompresore

Vrsta kompresora Viskoznost ulja Vrsta ulja
Kompresori bez ulja
Vijčani ili klipni Vijčani ili klipni Vijčani ili klipni
Kompresori koji se podmazuju uljem Laki uslovi rada Srednji uslovi rada Teški uslovi rada
Vazduhom hlađeni klipni kompresori s pogonskom snagom do 20 KW VG 32; 46; 68; 100(VG 32 za temperat. okoline ispod –10ーC) Monogradno motorno ulje kvaliteta API SD/SE/SF/CD(multigradna motorna ulja se ne upotrebljavaju) Specijalna kompresorska ulja Specijalna kompresorska ulja
Vazduhom hlađeni kompresori s pogonskom snagom preko 20 KW VG 32; 46; 68; 100(VG 32 za temperature okoline ispod –10ーC) Turbinska, hidraulična ili kompresorska ulja.Po odobrenju proizvođača kompresora koriste se monogradna motorna API CC/CD. (multigradna motorna ulja se ne koriste) Specijalna kompresorska ulja
Monogradno motorno ulje kvaliteta API CC/CD
Specijalna kompresorska ulja
Vodom hlađeni klipni kompresori ISO VG 68; 100 Turbinska ili hidraulična ulja Specijalna kompresorska ulja Monogradno motorno ulje kvalitet API CC/CD Specijalna kompresorska ulja

Ulja i tečnosti za obradu metala

Ulja i tečnosti za obradu metala spadaju u sredstva za hlađenje i podmazivanje (SHP) čiji su osnovni zadaci: hlađenje, podmazivanje, ispiranje strugotina i zaštita od korozije. Zbog velikog broja proizvoda, koji se primenjuju u vrlo različitim operacijama obrade na materijalima različitog kvaliteta, teško je odabrati kriterijum po kome bi se izvršila klasifikacija i standardizacija SHP.

Prema ISO standardu izvršena je podela na dve kategorije:

 • ISO–L–MH – neemulgirajuća ulja za obradu metala (čista rezna ulja)
 • ISO–L–MA – emulzioni i u vodi rastvorljivi fluidi za obradu metala

Klasifikacija sredstava za obradu metala

ISO-L MHA Čista rezna ulja sa inhibitorima korozije i oksidacije
ISO-L MHB Ulja tipa MHA sa dodacima za smanjenje trenja.
ISO-L MHC Ulja tipa MHA sa svojstvima podnošenja ekstremnih pritisaka (EP svojstva).Hemijski neaktivni.
ISO-L MHD Ulja tipa MHA sa svojstvima podnošenja ekstremnih pritisaka (EP svojstva).Hemijski aktivni.
ISO-L MHE Ulja tipa MHB sa svojstvima podnošenja ekstremnih pritisaka (EP svojstva).Hemijski neaktivni.
ISO-L MHF Ulja tipa MHB sa svojstvima podnošenja ekstremnih pritisaka (EP svojstva).Hemijski neaktivni.
ISO-L MHG Masti, paste, voskovi koji se primenjuju čisti ili razblaženi uljem tipa MHA.
ISO-L MHH Sapuni, prahovi i čvrsta maziva i njihove mešavine.
ISO-L MAA Koncentrovane tečnosti koje u mešavini sa vodom daju mlečne emulzije sa antikorozivnim svojstvima.
ISO-L MAB Fluidi tipa MAA sa dodacima za smanjenje trenja.
ISO-L MAC Fluidi tipa MAA sa svojstvima podnošenja ekstremnih pritisaka (EP svojstva).
ISO-L MAD Ulja tipa MAB sa svojstvima podnošenja ekstremnih pritisaka (EP svojstva).
ISO-L MAE Koncentrovane tečnosti koje u mešavini sa vodom daju prozirne emulzije (mikroemulzije) sa antikorozivnim svojstvima. Tokom rada mogu postati neprozirne.
ISO-L MAF Fluidi tipa MAE sa svojstvima za smanjenje trenja i/ili podnošenja ekstremnih pritisaka (EP svojstva).
ISO-L MAG Koncentrovane tečnosti koje u mešavini sa vodom daju prozirne rastvore sa antikorozivnim svojstvima.
ISO-L MAH Fluidi tipa MAG sa svojstvima za smanjenje trenja i/ili podnošenja ekstremnih pritisaka (EP svojstva).
ISO-L MAI Masti i paste koje se primenjuju u mešavini sa vodom.

Klasifikacija sredstava za obradu metala prema području primene

OPERACIJE
ISO kategorija skidanje strugotine abrazija elektroerozija oblikovanje metala u listovima ravnanje, mehaničko upredanje izvlačenje žice kovanje, presovanje valjanje
L-MHA          
L-MHB    
L-MHC      
L-MHD            
L-MHE        
L-MHF          
L-MHG            
L-MHH              
L-MAA          
L-MAB      
L-MAC          
L-MAD          
L-MAE            
L-MAF            
L-MAG      
L-MAH          
L-MAI            

Napomena: ● – glavna primena ○ – moguća primena

Klasifikacija neemulgirajućih reznih ulja prema njihovoj prirodi i svojstvima

ISO kategorija Rafinisana mineralna uljaili sintetički fluidi Ostalo Svojstvaza smanjenje trenja EP svojstva (hemijski neaktivna) EP svojstva (hemijski aktivna) Napomena
L-MHA          
L-MHB        
L-MHC        
L-MHD          
L-MHE    
L-MHF        
L-MHG          
L-MHH         sapuni

Klasifikacija emulzionih i u vodi rastvorljivih fluidi prema njihovoj prirodi i svojstvima

ISO kategorija Emulzije Mikro-emulzije Rastvori Ostalo Svojstvaza smanjenje trenja EP svojstva Napomena
L-MAA            
L-MAB          
L-MAC          
L-MAD        
L-MAE            
L-MAF        
L-MAG            
L-MAH        
L-MAH           Masti i paste

Neemulgirajuća ulja za obradu metala - čista rezna ulja

Od neemulgirajućih ulja za obradu metala se zahteva izuzetno dobro podmazivanje, podnošenje visokih pritisaka kao i besprekoran izgled obrađene površine. Neemulgirajuća rezna ulja za obradu metala dele se prema korozivnom delovanju na bakar na: neaktivna i aktivna

Neaktivna rezna ulja se proizvode na bazi rafinata mineralnih ulja i to u više gradacija. Sadrže, pored inhibitora oksidacije i korozije, odgovarajuće aditive u neaktivnoj formi na bazi sumpora, fosfora i hlora, koji ne utiču korozivno na obojene metale i njihove legure. Ova ulja se mogu, po preporuci proizvođača alatnih mašina, koristiti za podmazivanje same mašine i za punjenje hidrauličnih sistema iste mašine. Zbog toga su dobila naziv - tronamenska ulja.

Aktivna rezna ulja se proizvode na bazi rafinata mineralnih ulja takođe u više gradacija. Primenjuju se pri obradi čelika i njegovih legura, gde zbog svoje izrazite aktivnosti daju dobre rezultate. Pored inhibitora oksidacije i korozije sadrže odgovarajuće aditive na bazi sumpora, fosfora i hlora u aktivnoj formi koji hemijski reaguju već na nižim temperaturama i nepovoljno utiču na obojene metale.

Emulziona i u vodi rastvorna sredstva za obradu metala

Vodorastvorna sredstva za hlađenje i podmazivanje su po pravilu komplikovanija po sastavu od neemulzionih ulja za obradu metala, zbog toga što prisustvo vode donosi dodatne probleme kao što su: stabilnost emulzija, ponašanje na koroziju, dejstvo mikroorganizama itd. Emulziona i u vodi rastvorna sredstva se koriste pri obradi metala gde je u odnosu na podmazivanje, primarno hlađenje i ispiranje strugotine.

Osnovna podela je izvršena prema sadržaju mineralnog ulja, odnosno sintetitičkih komponenata na sledeći način:

 • proizvodi sa više od 60% mineralnog ulja,
 • proizvodi sa manje od 60% mineralnog ulja,
 • proizvodi na osnovu sintetičkih sirovina (bez mineralnog ulja) i
 • proizvodi na osnovu rastvorljivih anorganskih i organskih soli i alkohola (bez mineralnog ulja)

Proizvodi sa više od 60% mineralnog ulja daju prilikom mešanja sa vodom emulzije mlečno bele boje (poznata pod nazivom ''bohr ulja'' - ulja za bušenje). Uz mineralno ulje ona sadrži emulgatore, baktericide, a mogu da sadrže i EP aditive. Njihove osobine u velikoj meri zavise od sastava vode, a koriste se u koncentracijama od 3 do 10%.

Proizvodi sa manje od 60% mineralnog ulja u primeni se najčešćee nazivaju polusintetičke tečnosti, a razlikuju se od prve grupe po manjem sadržaju mineralnog ulja (najčešće 30-60%) i većem sadržaju emulgatora. Emulgatori su obično sintetičke osnove, pa su zbog toga dobili naziv polusintetički proizvodi. Kako su emulgatori najčešće dobra podloga i hrana za razvoj mikroorganizma, razvijeni su biostabilni sintetički emulgatori koji onemogućavaju razvoj mikroorganizama. Na taj način razvijeni su polusintetički biostabilni proizvodi stabilni na mikrobiološku razgradnju, što omogućava dugotrajnu upotrebu bez potrebe za dodatkom baktericida. Mogu im se dodati i EP aditivi pri čemu imaju mogućnost da se koriste za teške operacije obrade. Transparentnog su izgleda. Najviše se koriste u koncentracijama 3 do 5%.

Proizvodi na osnovu sintetičkih sirovina ne sadrže mineralno ulje. To su organska i anorganska hemijska jedinjenja, sa dodatim aditivima za sniženje površinskog napona vode, inhibitora korozije, po potrebi i EP aditiva. Transparentnog su izgleda i imaju veoma dugotrajnu upotrebu. Imaju čitav niz prednosti u pogledu povećanja efekta hlađenja i podmazivanja tako da je kvalitet obrađene površine visok.

Pripremanje emulzije

Veliki značaj na stabilnost emulzije ima način njihovih pripremanja. Zato se kod pripremanja emulzije treba pridržavati sledećeg:

 • uvek treba dodavati koncentrat u vodu – nikada ne vodu u koncentrat,
 • intenzivno mešati za vreme dolivanja, a koncentrat dodavati u tankom jednolikom mlazu,
 • koncentrat pre mešanja mora imati sobnu temperaturu, a ako se radi o dužem skladištenju koncentrata predhodno ga treba promešati,
 • vodu za namešavanje emulzije ispitati i po potrebi omekšati, filtrirati, ukloniti mikroorganizme ili joj povećati tvrdoću (ako je ispod 5°dH odnosno 1mmol/l),
 • pridržavati se preporučenog odnosa ulje/voda i izbegavati mešanje različitih koncentrata,
 • emulziju ne namešavati u samom rezervoaru mašine,
 • posude i rezervoari u kojima se emulzija namešava moraju biti čiste i povremeno ih treba dezinfikovati,
 • emulziju treba pripremati neposredno pre upotrebe i ispitati koncentraciju.

Ulja i tečnosti za obradu metala

Preporuke za izbor sredstava za hlađenje i podmazivanje

Prilikom izbora sredstava za hlađenje i podmazivanje treba potražiti optimalni izbor uzimajući u obzir sve potrebne faktore kao što su: vrste i oblik alata, stanje alata koji se koristi, stanja alatne mašine, specifične uslove režima obrade (brzina rezanja, dubina rezanja, presek strugotine, kvalitet obrađene površine) itd.

Čista ulja za rezanje se uglavnom koriste u proizvodnim operacijama gde je primarno podmazivanje, odnosno u kojima se proces rezanja izvodi sa relativno malim brzinama rezanja uz pojavu velikih otpora rezanja.

Uljne emulzije se koriste u proizvodnim operacijama gde je primarno hlađenje, odnosno u kojima se proces rezanja izvodi velikim brzinama rezanja uz pojavu relativno malih otpora rezanja.

Sintetički rastvori predstavljaju alternativu uljnim emulzijama, a zbog svojih izuzetnih svojstava nalaze sve veću primenu u svim vrstama obrade.

Ulja za termičku obradu metala

Ulje za kaljenje mora zadovoljiti osnovne zahteve:

 • da odnosi toplotu sa radnog komada dovoljnom brzinom,
 • da u nižem temperaturnom opsegu hladi sporije, da bi se sprečila iskrivljenja i pojave prskotina,
 • da nije korozivno,
 • da je termički stabilno itd.