Loading...

Ulja za menjače i diferencijale

fotografija DINOL GETRIBE OIL TX 75W80
DINOL GETRIBE OIL TX 75W80

Visoko kvalitetno sintetičko ulje specijalno dizajnirano za manuelne menjače...

Detaljnije...
fotografija DINOL GETRIBE OIL POLUSINT 75W90
DINOL GETRIBE OIL POLUSINT 75W90

Visoko kvalitetno polusintetičko ulje specijalno dizajnirano za menjače...

Detaljnije...
fotografija GETRIBE OIL PREMIUM SAE 80W90 GL-5, SAE 85W90 GL-5
GETRIBE OIL PREMIUM SAE 80W90 GL-5, SAE ...

Višenamenska multigradna mineralna hipoidna ulja za podmazivanje mehaničkih menjača i diferencijala...

Detaljnije...
fotografija GETRIBE OIL GL-5 SAE 80W, SAE 90, SAE 80W90, SAE 140, SAE 85...
GETRIBE OIL GL-5 SAE 80W, SAE 90, SAE 80...

Visokokvalitetna hipoidna ulja mineralne osnove za podmazivanje mehaničkih menjača i diferencijala...

Detaljnije...
fotografija GETRIBE OIL SAE 90 GL-4
GETRIBE OIL SAE 90 GL-4

Mineralno monogradno ulje za podmazivanje mehaničkih menjača i diferencijala...

Detaljnije...
fotografija DINOL ATF-D III
DINOL ATF-D III

Visokokvalitetno polusinteticko ulje za podmazivanje savremenih automatskih transmisionih sistema, servo i hidrauličnih upravljača...

Detaljnije...
fotografija ATF-D II
ATF-D II

Visokokvalitetno mineralno ulje za podmazivanje automatskih transmisionih sistema, servo i hidrauličnih upravljača...

Detaljnije...
fotografija ATF-A
ATF-A

Mineralno ulje za podmazivanje automatskih transmisionih sistema motornih vozila...

Detaljnije...

Korisne informacije

Ulja za menjače i diferencijale

Ulja za podmazivanje ručnih menjača i diferencijala motornih vozila

Klasifikacija ulja za menjače i diferencijale motornih vozila prema viskoznosti (SAE J 306 iz 1998. godine). Ona je omogućila proizvodnju multigradnih varijanata, koje su poslednjih godina potisnule iz upotrebe monogradna ulja.

Prema rasponu viskoznosti multigradna ulja za menjače i diferencijale mogu se podeliti u dve kategorije:

  • multigradna ulja uskog raspona viskoznosti SAE 80W-90 i
  • multigradna ulja širokog raspona viskoznosti SAE 75W-90, SAE 85W-140

Ne postoji veza između SAE viskoznih gradacija motornih ulja i ulja za menjače i diferencijale, ali se mogu uporediti sa aspekta primene:

  • SAE 75W odgovara viskoznosti SAE 10W motornih ulja
  • SAE 80W odgovara viskoznosti SAE 15W, SAE 20W, SAE 20W-20 motornih ulja
  • SAE 85W odgovara viskoznosti SAE 30W motornih ulja
  • SAE 90 odgovara viskoznosti SAE 40W i SAE 50 motornih ulja
  • SAE 140 odgovara viskoznosti SAE 60W motornih ulja

Klasifikacija ulja za zupčaničke prenosnike prema viskoznosti SAE J 306, 1998

SAE viskozna gradacija Maksimalna temperatura (°C) na kojoj je viskoznost po Brookfield-u 150 000 mPasa) Granične vrednosti kinematičke viskoznosti (mm2/s) na 100°Cb)
min. max.
70W –55 4,1 -
75W –40 4,1 -
80W –26 7,0 -
85W –12 11,0 -
80 - 7,0 11,0
85 - 11,0 13,5
90 - 13,5 24,0
140 - 24,0 41
250 - 41 -
a – ASTM D 2983, Brookfield; b – ASTM D 445

Klasifikacija transmisionih ulja prema radnim osobinama - SAE J 308, 1989

API servis Tip ulja ili specifikacija % EP aditiva Mogućnost primene
API GL-1 Ulje bez EP aditiva, može da sadrži inhibitore oksidacije i korozije i depresante tačke tečenja - Spiralno – konični i pužni zupčasti prenosnici za naročito lake uslove opterećenja. Ručni menjači koji rade u uslovima malih opterećenja.
API GL-2 Ulja koja sadrže sve aditive kao GL1 i aditive protiv habanja - Pužni zupčasti prenosnici za teže uslove rada. Za menjače gde se traže ulja bez EP aditiva i gde API GL-1 ne zadovoljava.
API GL-3 Ulja koja sadrže sve aditive kao GL-2 i EP aditiv srednje efikasnosti 2,5 Spiralno-konični zupčasti prenosnici za umerene i oštre uslove opterećenja. Nisu namenjena za hipoidne zupčanike.
API GL-4 Ulja koja sadrže EP aditive visoke efikasnostiMIL-L-2105 MAN 341 MB 235.1 3,8 Kod spiralno-koničnih i hipoidnih zupčastih prenosnika bez udarnih opterećenja. Široko se primenjuju kod menjača putničkih i teretnih vozila. Mogu se koristiti i za niskoopterećene diferencijale.
API GL-5 Ulja koja sadrže isti EP aditiv kao GL-4 samo u većoj koncentraciji.MIL-L-2105 B; MIL-L-2105 C; MIL-L-2105 D; MAN 342; MB 235.0 6,5 Kod hipoidnih zupčastih prenosnika za teške uslove rada pri udarnim opterećenjima. Za podmazivanje diferencijala i zadnjih mostova vozila. Mogu se koristiti i za menjače kod kojih je propisana upotreba GL-5.
API GL-6 (ukinuta) Ulja koja sadrže isti EP aditiv kao GL-5 samo u većoj koncentraciji.FORD WSW-M 2C-105 A 9,0 Kod hipoidnih zupčanika koji rade u uslovima naročito velikih brzina i udarnih opterećenja, velikim razmakom osovina i velikim zazorom zubaca. Upotreba ovih ulja je značajno smanjena.
API MT-1 Ulja koja sadrže EP aditive i aditive za poboljšanje termičke stabilnosti.MIL-PRF-2105 E. - Kod nesinhronizovanih ručnih menjača autobusa i teških kamiona. Za menjače tipa EATON i FULLER.
API MT-2 Slično specifikaciji API MT-1 - Za ručne nesinhronizovane menjače lakih teretnih vozila.

Ulja za podmazivanje automatskih menjača motornih vozila - ATF

Ulja za automatske menjača (Automatic Transmission Fluid - ATF) su relativno niskoviskozna ulja (približno uporediva sa SAE 75W) sa visokim indeksom viskoznosti i tačkom tečenja ispod - 40°C. Imaju visoku oksidacionu stabilnost, dobre viskozno-temperaturne i niskotemperaturne karakteristike, obezbeđuju dobru zaštitu protiv korozije i odlična svojstva protiv penjenja i oslobađanja vazduha.

Specifikacija GENERAL MOTORS za ATF ulja

Tip A Prva specifikacija za automatske menjače, propisana 1949. god.
Tip A Suffiks A (TASA) Modeli 1957. god. Zastarela specifikacija ali je ipak u upotrebi. Suffix A označava da su poboljšana oksidaciona svojstva.
DEXRON B Modeli 1967. god.
DEXRON II Modeli 1973. god. Specifikacija koja se najviše koristi. Uključuje posebne zahteve za niskim statičkim koeficijentom trenja, za visokom oksidacionom stabilnošću i dobrom zaštitom od korozije u vlažnoj komori.
DEXRON II D Modeli 1981. god.
DEXRON II E Modeli 1991. god. Uključuje, osim laboratorijskih ispitivanja fizičko-hemijskih karakteristika, i posebne zahteve za niskim statičkim koeficijentom trenja, zahteve za visokom oksidacionom stabilnošću, tačku paljenja i gorenja, svojstva protiv penjenja, za dobrom zaštitom od korozije u vlažnoj komori i zahteve za kompatibilnošću sa zaptivkama.
DEXRON III Modeli 1994.god. Specifikacija koja podrazumeva poboljšane sve karakteristike u odnosu na prethodne, a prvenstveno veće temperature paljenja i gorenja i manju tendenciju penjenja.

Specifikacije Mercedes Benz-a za ATF ulja

Specifikacija Tip ulja
MB 236.1 Nivo kvaliteta DEXRON IID i III, Allison C-4, Voith. Za MB automatske menjače putničkih, terenskih i privrednih vozila.
MB 236.2 ATF Type A Suffix A, Allison C-4. Za ručne menjače putničkih i terenskih vozila.
MB 236.3 ATF za servo upravljače.
MB 236.5 Menjačko ulje za Allison menjače. Nivo kvaliteta Allison C-4.
MB 236.6 ATF DEXRON IID, Allison C-4. Za MB automatske menjače putničkih, terenskih i privrednih vozila. Za hidraulične upravljače razdelnih pogona (4 Matic) i neke ručne menjače putničkih vozila.
MB 236.7 ATF nivo kvaliteta DEXRON IID, Allison C-4.
MB 236.8 ATF nivo kvaliteta DEXRON IIE, Allison C4, ZF TE ML14, Voith G 607/G 1363. Za arktička područja.
MB 236.9 ATF nivo kvaliteta DEXRON III, ZF TE ML14, Voith G 607. Za putnička i terenska vozila.
MB 236.10 ATF za MB automatske menjače sa ili bez ugrađenog elektronski regulisanog zatvarača u pretvaraču obrtnog momenta.
MB 236.11 Formulacije ulja prema posebnim zahtevima. ZF 4HP 20 i VW AG4.