Loading...

Ulja za poljoprivrednu i građevinsku mehanizaciju

fotografija TRAKTOL OIL 80
TRAKTOL OIL 80

Mineralno višenamensko traktorsko ulje za podmazivanje, prenos snage i hlađenje kod traktora...

Detaljnije...
fotografija TRAKTOL JD FLUID SAE 10W30
TRAKTOL JD FLUID SAE 10W30

Mineralno traktorsko ulje (UTTO), namenjeno za podmazivanje hidraulike, transmisije i mokrih kočnica...

Detaljnije...
fotografija CAT FLUID TO-4 SAE 10W, SAE 30, SAE 50
CAT FLUID TO-4 SAE 10W, SAE 30, SAE 50

Specijalna ulja za hidrodinamičke prenosnike, hidraulične reduktore, regulacione spojnice...

Detaljnije...

Korisne informacije

Ulja za poljoprivrednu i građevinsku mehanizaciju

Podmazivanje građevinske mehanizacije

Građevinska mehanizacija, kao što su bageri, rovokopači, utovarivači, buldožeri, traktori, grejderi, damperi, koriste se vrlo često pri maksimalnim opterećenjima, a često rade u prisustvu većih količina vode, prašine ili blata, pri svim klimatskim uslovima. Takvi ekstremni uslovi rada građevinske mehanizacije, mazivima postavljaju veoma teške zahteve.

Pogon građevinske mehanizacije obezbeđuje dizel motor, prenos snage za pokretanje preko menjača, reduktora i diferencijala, a često i hidraulička spojnica ili automatska transmisija. Radne funkcije obezbeđuju se pomoću hidrauličkog sistema.

Preporuke za izbor maziva:

  • Za motor se koristi monogradno ili multigradno motorno ulje.
  • Za hidraulični sistem primenjuju se ulja sa visokim indeksom viskoznosti kao što su hidraulična ulja ISO HV.
  • Za servoupravljače, hidraulične spojnice i automatske transmisije primenjuju se ulja za automatske menjače (ATF).
  • Za ležajeve i druga mesta koja se podmazuju mastima primenjuju se mazive masti konzistencije NLGI 2 ili 3 sa dodatkom EP aditiva.
  • Za mesta podmazivanja koja su izložena velikim pritiscima i udarnim opterećenjima, odnosno kod kojih postoji mogućnost prekida mazivog sloja, primenjuju se mazive masti NLGI 2 ili 3 sa dodatkom EP aditiva i molibdendisulfida (MoS2).