Loading...

GETRIBE OIL GL-5 SAE 80W, SAE 90, SAE 80W90, SAE 140, SAE 85W140

Opis

GETRIBE OIL GL-5 SAE 80W, SAE 90, SAE 80W90, SAE 140, SAE 85W140 su visokokvalitetna hipoidna ulja mineralne osnove za podmazivanje mehaničkih menjača i diferencijala teško opterećenih komercijalnih vozila. Obezbeđuju dobro podmazivanje i podnošenje opterećenja u svim uslovima eksploatacije.

Opis
Primena

GETRIBE OIL SAE 90 GL-5 je visokokvalitetno hipoidno monogradno ulje mineralne osnove za podmazivanje zupčastih prenosnika snage i kretanja opterećenih komercijalnih vozila i drugih mašina koji su izloženi ekstremnim pritiscima i udarnim opterećenjima. Takvi sklopovi su menjači sa hipoidnim zupčanicima, pužne osovine , diferencijali i slične transmisije koji u svojim sklopovima nemaju delove od obojenih metala. Ne sme se koristiti kao fluid za traktorske hidraulično - transmisione sisteme.
GETRIBE OIL SAE 80W GL-5 je namenjen za podmazivanje zupčastih prenosnika snage i kretanja kod motornih vozila, putničkih i komercijalnih - transportnih vozila i drugih mašina koji su izloženi ekstremnim pritiscima i udarnim opterećenjima. Takvi sistemi su: menjači, diferencijali, reduktori sa hipoidnim zupčanicima, pužne osovine i slične transmisije koji u svojim sklopovima nemaju delove od obojenih metala.
GETRIBE OIL SAE 80W 90 GL-5 se preporučuje za podmazivanje hipoidnih, spiralnih, konusnih i zupčanika sličnih konstrukcija koji rade u uslovima velikih brzina/malog obrtnog momenta, malih brzina/velikog obrtnog momenta ili velikih brzina/udarnih opterećenja. Koristi se i za podmazivanje građevinske i poljoprivredne mehanizacije kod koje proizvođači opreme zahtevaju upotrebu ulja nivoa performansi API GL - 5.
GETRIBE OIL SAE 140 GL-5 , SAE 85W140 GL-5 se preporučuju za podmazivanje teško opterećenih osovina kamiona, autobusa, građevinske i poljoprivredne mehanizacije i drugih terenskih vozila.

Fizičko-hemijske karakteristike
Karakteristike Jedinice Tipične vrednosti Metode ispitivanja
SAE 80W SAE 90 SAE 80W90 SAE 85W140 SAE 140
Gustina na 15°C g/cm3 0,89 0,90 0,89 0,89 0,91 SRPS EN ISO 3675
Kinetička viskoznost na 100°C mm2/s 9,5 17,5-19,5 15-18 26 25-28 SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti - 95 95 110 100 90 SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC °C 210 220 220 240 250 SRPS ISO 2592
Tačka tečenja °C -30 -21 -20 -21 -15 SRPS ISO 3016
Penušanje, max
sekvenca I,
sekvenca I,
sekvenca III
mL/mL 20/0
50/0
20/0
20/0
50/0
20/0
20/0
50/0
20/0
20/0
50/0
20/0
20/0
50/0
20/0
SRPS ISO 6247
Korozovnost, Cu traka, 3h, 100°C klasa 1 1 1 1 1 SRPS ISO 2160
Skladištenje

GETRIBE OIL GL-5 SAE 80W, SAE 90, SAE 80W90, SAE 140, SAE 85W140 čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Nivo kvaliteta

API GL-5, MIL -L-2105D, MB 235.6; MAN 342, tip N; ZF TE-ML 07A/08

Pakovanje

1L, 5L, 10L, 20L, 200L, 1000L

Dokumentacija

Tehnički list