Loading...

GETRIBE OIL PREMIUM SAE 80W90 GL-5, SAE 85W90 GL-5

Opis

GETRIBE OIL PREMIUM SAE 80W90 GL-5, SAE 85W90 GL-5 su višenamenska multigradna mineralna hipoidna ulja za podmazivanje mehaničkih menjača i diferencijala teško opterećenih putničkih i komercijalnih vozila, koji rade u uslovima velikih brzina i udarnih opterećenja.
Obezbeđuju dobro podmazivanje i podnošenje opterećenja u svim uslovima eksploatacije.

Opis
Primena

GETRIBE OIL PREMIUM SAE 80W90 GL-5, SAE 85W90 GL-5 su visokokvalitetna hipoidna multigradna ulja mineralne osnove za podmazivanje zupčastih prenosnika snage i kretanja opterećenih komercijalnih vozila i drugih mašina koji su izloženi ekstremnim pritiscima i udarnim opterećenjima. Takvi sklopovi su menjači sa hipoidnim zupčanicima, pužne osovine, diferencijali i slične transmisije koji u svojim sklopovima nemaju delove od obojenih metala.

Fizičko-hemijske karakteristike
Karakteristike Jedinice Tipične vrednosti Metode ispitivanja
80W90 GL-5 85W90 GL-5
Gustina na 15°C g/cm3 0,89 0,89 SRPS EN ISO 3675
Kinetička viskoznost na 100°C mm2/s 15-17 15-17 SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti - 110 110 SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC °C 190 200 SRPS ISO 2592
Tačka tečenja °C -27 -27 SRPS ISO 3016
Skladištenje

GETRIBE OIL PREMIUM SAE 80W90 GL-5, SAE 85W90 GL-5 čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Nivo kvaliteta

API GL-5, MB 235.0, MIL-L-2105D, DAF, MAN 342 M-1, Renault, Voith 3.325-339, Volvo 97310/97316, ZF TE-ML 05C/07A/08/12C/16B/16C/16D/16E/17B/19B/21A/21C

Pakovanje

1L, 20L, 200L

Dokumentacija

Tehnički list