Loading...

GRAFITNA Z MAST

Opis

GRAFITNA Z MAST je maziva mast na bazi kalcijumovog sapuna, specijalno odabranih mineralnih ulja visokog kvaliteta, aditiva i čvrstog dodatka - grafita što joj obezbeđuje odlične funkcionalne karakteristike i u prisustvu vode i vodene pare.

Opis
Primena

GRAFITNA Z MAST se preporučuje za podmazivanje otvorenih i zatvorenih zupčastih prenosnika, zglobova, ćeličnih užadi, kotrljajućih i kliznih ležajeva, kliznih staza, vođica i drugih mazivih sklopova koji rade pri povećanim opterećenjima, manjim brzinama i umerenim radnim temperaturama, posebno u uslovima izrazitog uticaja vode i vlage.

Fizičko-hemijske karakteristike
Karakteristike Jedinice Tipične vrednosti Metode ispitivanja
Izgled, boja - Homogena Vizuelno
NLGI konzistencija - 2 -
Penetracija na 25 ºC posle 60 ciklusa mm/10 255 SRPS ISO 2137
Tačka kapanja °C 175 SRPS ISO 2176
Temperaturni interval primene °C -20 (-30) - +60 -
Klasifikacija po ISO -u - L-XBAHB 2 -
Klasifikacija po DIN-u - OGF2C-20 -
Skladištenje

GRAFITNA Z MAST čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Nivo kvaliteta

ISO 6743-9; DIN 51825; DIN 51502; SRPS B.H3.661.

Pakovanje

0.4kg, 0.8kg, 180kg

Dokumentacija

Tehnički list

Bezbednosni list