Loading...

K-2 SOLIDOL

Opis

K-2 SOLIDOL je maziva mast na bazi kalcijumovog sapuna i mineralnog ulja, otporna na dejstvo vode i vodene pare što je njena posebna karakteristika i preporuka za oblast primene.

Opis
Primena

K-2 SOLIDOL se preporučuje za podmazivanje kotrljajućih i kliznih ležajeva, kliznih staza, vođica i drugih sklopova industrijske i poljoprivredne opreme sa umerenim opterećenjem čija radna temperatura ne prelazi 65ºC, posebno u uslovima izrazitog prisustva vode i vlage.

Fizičko-hemijske karakteristike
Karakteristike Jedinice Tipične vrednosti Metode ispitivanja
Izgled, boja - Homogena Vizuelno
NLGI konzistencija - 2 -
Tip sapuna (ugušćivača) - Ca -
Penetracija na 25 ºC posle 60 ciklusa mm/10 250 SRPS ISO 2137
Tačka kapanja °C 93 SRPS ISO 2176
Postojanost prema vodi klasa 0-40 DIN 51 807/1
Temperaturni interval primene °C -25 - +65 -
Klasifikacija po ISO -u - L-XBAHA 2 -
Klasifikacija po DIN-u - K 2 C -25 -
Skladištenje

K-2 SOLIDOL čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Nivo kvaliteta

ISO 6743-9; DIN 51825; DIN 51502; SRPS B.H3. 656.

Pakovanje

0.8kg, 4kg, 17.5kg, 180kg

Dokumentacija

Tehnički list

Bezbednosni list