Loading...

KALIOL

Opis

KALIOL su mineralna ulja za kaljenje prilagođena specifičnim uslovima termičke obrade metala. Korišćenjem ovih ulja postiže se ravnomerno hlađenje okaljenog proizvoda bez deformacije oblika uz poboljšanje strukture metala.
Proizvode se u gradacijama viskoznosti: ISO VG 22,VG 32,VG 68 VG 100, VG 220.

Opis
Primena

KALIOL se zavisno od viskozne gradacije koriste za kaljenje niskolegiranih čelika, Mn-Si čelika za opruge, čelika za kotrljajne ležajeve, čelika za cementaciju, alatnih i konstrukcionih delova od nelegiranih, niskolegiranih i visokolegiranih čelika. Optimalni rezultati za KALIOL 22 postižu se sa rashladnim temperaturama od 30-50°C. Optimalni rezultati za KALIOL 32 postižu se sa rashladnim temperaturama od 40-70°C. Optimalni rezultati za KALIOL 68 postižu se sa rashladnim temperaturama od 50-100°C. Za primenu u sistemima sa indirektnim hlađenjem za kaljenje 1KG čelika koristi se oko 7L ulja KALIOL 32.

Fizičko-hemijske karakteristike
Karakteristike Jedinice Tipične vrednosti Metode ispitivanja
VG 22 VG 32 VG 68 VG 100 VG 220
Kinetička viskoznost na 40°C mm2/s 22 32 68 100 220 SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti - 100 100 95 95 90 SRPS EN ISO 2909
Tačka paljenja, COC °C 190 210 220 220 230 SRPS ISO 2592
Tačka tečenja °C -20 -20 -20 -18 -15 SRPS ISO 3016
Kiselinski broj, max. mgKOH/g 0,15 SRPS ISO 6618
Sadržaj koksa, max % 0,15 ASTM D 189
Skladištenje

KALIOL čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Nivo kvaliteta

SRPS 6743-14, ISO-L-U

Pakovanje

200L, 1000L

Dokumentacija

Tehnički list

Bezbednosni list