Loading...

KLASIK D SAE 15W40, SAE 20W50

Opis

KLASIK D SAE 15W40, SAE 20W50 su mineralna multigradna motorna ulja, namenjena za podmazivanje svih tipova brzohodnih dizel motora, sa i bez turbo punjenja koji rade u normalnim i teškim uslovima eksploatacije.
KLASIK D SAE 20W50 se preporučuje kod motora kod kojih je povećana potrošnja ulja.

Opis
Primena

KLASIK D SAE 15W40, SAE 20W50 su motorna ulja namenjena za podmazivanje dizel motora komercijalnih vozila starijih klasičnih konstrukcija koja rade pri normalnim i teškim uslovima eksploatacije.
Zamena ulja se vrši prema preporuci proizvođača vozila, a uobičajna preporuka je 10 000 km.

Fizičko-hemijske karakteristike
Karakteristike Jedinice Tipične vrednosti Metode ispitivanja
SAE 15W40 SAE 20W50
Gustina na 15°C g/cm3 0,88 0,89 SRPS EN ISO 3675
Kinetička viskoznost na 100°C mm2/s 14,5 18,5 SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti - 135 130 SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC °C 220 230 SRPS ISO 2592
Tačka tečenja °C -35 -27 SRPS ISO 3016
Totalni bazni broj (TBN) mgKOH/g 9 9 SRPS ISO 3771
Penušanje, max
sekvenca I,
sekvenca I,
sekvenca III
mL/mL
10/0
50/0
10/0

10/0
50/0
10/0
SRPS ISO 6247
Skladištenje

KLASIK D SAE 15W40, SAE 20W50 čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Nivo kvaliteta

API CF/SF, CCMC D2 MIL-L-2104C, MB228.0, MAN 270

Pakovanje

10L, 20L, 200L, 1000L

Dokumentacija

Tehnički list

Bezbednosni list