Loading...

KLIZOL

Opis

KLIZOL su ulja za podmazivanje horizontalnih i vertikalnih kliznih staza u uslovima malih brzina i velikih opterećenja bez pojave STIK-SLIP-a.
Proizvode se u gradacijama viskoznosti: ISO VG 32,VG 46,VG 68,VG 100, VG150, VG 220.

Opis
Primena

KLIZOL nižih viskozitetnih gradacija (ISO VG 32,46,68) su namenjeni za podmazivanje horizontalnih kliznih staza, a viših gradacija (ISO VG 100, 150,220) za podmazivanje vertikalnih kliznih staza. Ova ulja se koriste za podmazivanje kliznih površina i hidraulike u kombinovanim sistemima, za podmazivanje visoko preciznih numeričkih mašina, vretena, umereno opterećenih pužnih prenosnika, hidrauličnih pumpi i drugih kliznih elemenata kod alatnih mašina i industrijskih sistema.

Fizičko-hemijske karakteristike
Karakteristike Jedinice Tipične vrednosti Metode ispitivanja
VG 32 VG 46 VG 68 VG 100 VG 150 VG 220
Kinetička viskoznost na 40°C mm2/s 32 46 68 100 150 220 SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti - 100 95 95 95 90 90 SRPS EN ISO 2909
Tačka paljenja, COC °C 210 215 220 220 220 230 SRPS ISO 2592
Tačka tečenja °C -23 -20 -20 -18 -15 -12 SRPS ISO 3016
Korozovnost, Cu traka, 3h, 100°C klasa 1 1 1 1 1 1 SRPS ISO 2160
Penušanje, max
sekvenca I,
sekvenca I,
sekvenca III
mL/mL
20/0
50/0
20/0

20/0
50/0
20/0

20/0
50/0
20/0

20/0
50/0
20/0

20/0
50/0
20/0

20/0
50/0
20/0
SRPS ISO 6247
Skladištenje

KLIZOL čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Nivo kvaliteta

SRPS ISO 6743/4 ISO-L-HG, SRPS ISO 6743-13 (L-GA), SRPS ISO 11158 (L – HG), ISO 19378(GA), CINCINNATI MACHINE P-53 (VG 32), CINCINNATI MACHINE P-47 (VG 68), CINCINNATI MACHINE P-50 (VG 220)

Pakovanje

10L, 200L, 1000L

Dokumentacija

Tehnički list

Bezbednosni list