Loading...

LITOL-24 EP 2

Opis

LITOL-24 EP 2 je litijumova EP maziva mast za podmazivanje kotrljajućih i kliznih ležajeva pri povišenim opterećenjima i manjim brojevima obrtaja. Primenjuje se i za podmazivanje kliznih staza, kliznih ležajeva, spojnica i drugih opterećenih mazivih sklopova na industrijskoj opremi. Temperaturni interval primene: -40ºC do +120ºC.

Opis
Primena

LITOL-24 EP 2 maziva mast se preporučuje za podmazivanje ležajeva, kliznih staza, zglobova, zupčastih spojnica i drugih opterećenih mazivih sklopova na bagerima, presama, valjaoničkim stanovima i drugoj industrijskoj opremi.

Fizičko-hemijske karakteristike
Karakteristike Jedinice Tipične vrednosti Metode ispitivanja
Izgled, boja - Homogena Žuta-Braon mast Vizuelno
NLGI konzistencija - 2 -
Tip sapuna (ugušćivača) - Li -
Penetracija na 25 ºC posle 60 ciklusa mm/10 265-295 SRPS ISO 2137
Tačka kapanja °C > 180 SRPS ISO 2176
Izdvajanje ulja % 12 DIN 51 807/1
Temperaturni interval primene °C -40 - +120 -
Klasifikacija po ISO -u - L-XCCHB 2 -
Klasifikacija po DIN-u - K P 2K-30 -
Skladištenje

LITOL-24 EP 2 čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Nivo kvaliteta

ISO 6743-9 ( L-XCCHB 2); DIN 51825; DIN 51502 (K P 2K-30); SRPS B.H3.624.

Pakovanje

4kg, 180kg

Dokumentacija

Tehnički list

Bezbednosni list