Loading...

LUG OIL 4T SAE 30

Opis

LUG OIL 4T SAE 30 je visoko kvalitetno mineralno motorno ulje namenjeno za podmazivanje četvorotaktnih vazduhom hlađenih motora motocikala, kosilica i sličnih mašina koje rade pri konstantnom broju obrtaja.

Opis
Primena

LUG OIL 4T SAE 30 se preporučuje za podmazivanje četvorotaktnih motora nove generacije ugrađenih u kosilice, motokultivatore, trimere i druge mašine koje konstantno rade na visokom broju obrtaja i imaju hlađenje motora sa vazduhom i uljem. Može se koristiti kod sledećih proizvođača motora: Briggs & Stratton, Kubota, Clinton, Honda, Onan, Homelite, Tecumsch, Kawasaki, Wisconsin, Kohler i sličnih.

Fizičko-hemijske karakteristike
Karakteristike Jedinice Tipične vrednosti Metode ispitivanja
Gustina na 15°C g/cm3 0,89 SRPS EN ISO 3675
Kinetička viskoznost na 100°C mm2/s 12,0-12,5 SRPS ISO 3104
Tačka paljenja, COC °C 220 SRPS ISO 2592
Tačka tečenja °C -20 SRPS ISO 3016
Skladištenje

LUG OIL 4T SAE 30 čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Nivo kvaliteta

API SJ; ACEA A3-02/B3;

Pakovanje

0.6L, 1L, 200L, 1000L

Dokumentacija

Tehnički list

Bezbednosni list