Loading...

REDUKTOL

Opis

REDUKTOL su visokokvalitetna reduktorska ulja za podmazivanje teško opterećenih zupčanika, reduktora i ležaja u industriji (cementarama, željezarama, rudarstvu, industriji papira, valjaonicama, gumarskoj industriji itd.). Proizvode se u gradacijama viskoznosti: ISO VG 46, VG 68,VG 100,VG 150,VG 220,VG 320,VG 460.

Opis
Primena

REDUKTOL su ulja namenjena za podmazivanje svih vrsta zupčastih i pužnih industrijskih prenosnika koji rade u uslovima visokih udarnih opterećenja, u veoma širokom temperaturnom opsegu.
Mogu se nesmetano koristiti i u cirkulacionim sistemima, za podmazivanje zupčastih prenosnika, kliznih i kotrljajućih ležajeva. Preporučuju se i za podmazivanje zupčanika kranova, bagera, dizalica i alatnih mašina.

Fizičko-hemijske karakteristike
Karakteristike Jedinice Tipične vrednosti Metode ispitivanja
VG 46 VG 68 VG 100 VG 150 VG 220 VG 320 VG 460
Kinetička viskoznost na 40°C mm2/s 46 68 100 150 220 320 460 SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti - 95 95 95 90 90 90 90 SRPS EN ISO 2909
Tačka paljenja, COC °C 190 220 230 230 240 240 250 SRPS ISO 2592
Tačka tečenja °C -25 -25 -20 -18 -18 -15 -12 SRPS ISO 3016
Korozovnost, Cu traka, 3h, 100°C klasa 1 1 1 1 1 1 1 SRPS ISO 2160
Penušanje, max
sekvenca I,
sekvenca I,
sekvenca III
mL/mL
50/0
50/0
50/0

50/0
50/0
50/0

50/0
50/0
50/0

50/0
50/0
50/0

50/0
50/0
50/0

50/0
50/0
50/0

50/0
50/0
50/0
SRPS ISO 6247
Deemulzivnost, (max. ml 43-37-0/ 40-37-3) minut 15 15 15 15 15 15 15 ASTM D 1401
Skladištenje

REDUKTOL čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Nivo kvaliteta

SRPS ISO 6743/6 (CKC/CKD), SRPS 12925-1(L-CKC/CKD), DIN 51517/3 AGMA 9005, USS 224, CINCINNATI MACHINE EP gear oil

Pakovanje

10L, 200L, 1000L

Dokumentacija

Tehnički list

Bezbednosni list