Loading...

REZOL

Opis

REZOL -i su neaktivna neemulziona ulja namenjena za mehaničku obradu metala - rezanje. Ulja sadrže modifikator trenja i EP aditive. Preporučuju se pri obradi na automatima, kao i za opšte podmazivanje alatnih mašina. Proizvode se u gradacijama viskoznosti: ISO VG 15, VG 22, VG 32, VG 46.

Opis
Primena

REZOL -i se primenjuju za lake i srednje-teške operacije, obrade rezanjem svih vrsta čelika (niskolegiranih, visokolegiranih, nerđajućih), kao i za srednje do teške operacije obrade lakih i obojenih metala i njihovih legura. Preporučuju se pri obradi na automatima, kao i za opšte podmazivanje alatnih mašina. REZOL 15 se prvenstveno koristi za operacije unutrašnjeg i spoljašnjeg provlačenja lakih i obojenih metala, na vertikalnim provlakačicama. REZOL 22 je namenjen za obradu lakih, obojenih metala i čelika lake i normalne obradivosti. Ujedno se koristi i kao pomoćno sredstvo za podmazivanje sklopki alatnih mašina. REZOL 32 je višenamensko ulje pogodno za rezanje i brušenje navoja, vratila i brušenje lako obradivih čelika sivog liva, lakih i obojenih metala, za obradu na jednovretenim i viševretenim automatima, pri operacijama ozubljenja i glodanja, pri velikim brzinama rezanja nelegiranih, legiranih i konstrukcionih čelika i čeličnog liva. Koristi se u operacijama horizontalnog provlačenja lakih i obojenih metala i sivog liva.

Fizičko-hemijske karakteristike
Karakteristike Jedinice Tipične vrednosti Metode ispitivanja
VG 15 VG 22 VG 32 VG 46
Kinetička viskoznost na 40°C mm2/s 15 22 32 46 SRPS ISO 3104
Korozovnost, Cu traka, 3h, 100°C klasa 1a 1a 1a 1a ASTM D 130
Tačka paljenja, COC °C 180 190 210 220 SRPS ISO 2592
Tačka tečenja °C -15 -15 -15 -15 SRPS ISO 3016
Skladištenje

REZOL čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Nivo kvaliteta

SRPS 6743-7, ISO-L-MHE

Pakovanje

10L, 200L

Dokumentacija

Tehnički list