Loading...

SUPER SAE 10W, SAE 30, SAE 40, SAE 50

Opis

SUPER SAE 10W, SAE 30, SAE 40, SAE 50 su kvalitetna monogradna motorna ulja mineralne osnove za dizel i benzinske motore, transportnih vozila, građevinskih mašina, traktora i druge poljoprivredne mehanizacije.

Opis
Primena

SUPER SAE 10W, SAE 30, SAE 40, SAE 50 ulja su namenjena za podmazivanje dizel motora teretnih vozila, autobusa, poljoprivredne i građevinske mehanizacije starijih konstrukcija sa i bez turbo punjenja, koji rade u umerenim i otežanim uslovima. Mogu se koristiti i za podmazivanje kompresora, lakše opterećenih reduktora i hidrauličnih uređaja gde se dozvoljava primena monogradnih motornih ulja.
SUPER SAE 40 se uglavnom preporučuje za primenu u letnjim uslovima eksploatacije.
SUPER SAE 50 se preporučuje za podmazivanje dizel motora starije generacije sa velikom pređenom kilometražom gde je efikasna primena ulja veće viskozitetne gradacije.
Zamena ulja se vrši prema preporuci proizvođača vozila, a uobičajna preporuka je 10 000 - 15 000km za benzinske i 8 000 - 10 000km za dizel i turbo dizel motore.

Fizičko-hemijske karakteristike
Karakteristike Jedinice Tipične vrednosti Metode ispitivanja
SAE 10W SAE 30 SAE 40 SAE 50
Gustina na 15°C g/cm3 0,87 0,88 0,89 0,90 SRPS EN ISO 3675
Kinetička viskoznost na 100°C mm2/s 6,0-7,0 11,0-12,5 14,5-15,5 18-20 SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti - 95 95 95 90 SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC °C 210 220 230 235 SRPS ISO 2592
Tačka tečenja °C -30 -25 -20 -18 SRPS ISO 3016
Totalni bazni broj (TBN) mgKOH/g min 9 min 9 min 9 min 9 SRPS ISO 3771
Penušanje, max
sekvenca I,
sekvenca I,
sekvenca III
mL/mL
10/0
50/0
10/0

10/0
50/0
10/0

10/0
50/0
10/0

10/0
50/0
10/0
SRPS ISO 6247
Skladištenje

SUPER SAE 10W, SAE 30, SAE 40, SAE 50 čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Nivo kvaliteta

API CD/SF, CCMC D2, MIL-L 2104D, MB 228.0, MAN 270

Pakovanje

1L, 4L, 5L, 10L, 20L, 200L, 1000L