Loading...

TRAKTOL OIL 80

Opis

TRAKTOL OIL 80 je mineralno višenamensko traktorsko ulje (UTTO), namenjeno za podmazivanje, prenos snage i hlađenje kod traktora male i srednje snage kod kojih se za transmisiju, hidraulični sistem i mokre kočnice koristi isto ulje.

Opis
Primena

TRAKTOL OIL 80 se primenjuje za podmazivanje sistema za prenos snage, hidrauliku i za hlađenje kod traktora male i srednje snage kod kojih je za transmisiju, hidrauliku i mokre kočnice proizvođač propisao isto ulje, kao i za drugu poljoprivrednu i građevinsku mehanizaciju i priključne mašine.

Fizičko-hemijske karakteristike
Karakteristike Jedinice Tipične vrednosti Metode ispitivanja
Gustina na 15°C g/cm3 0,88 SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 100°C mm2/s 14,5 SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti - 95 SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, COC °C 230 SRPS ISO 2592
Tačka tečenja °C -23 SRPS ISO 3016
Korozovnost, Cu traka, 3h, 100°C klasa 1a SRPS ISO 2160
Skladištenje

TRAKTOL OIL 80 čuvati u originalnoj ambalaži zaštićeno od direktnog uticaja atmosferilija.

Nivo kvaliteta

API GL-4; M F M-1139/1145; ALLISON C4;CATERPILLAR TO-2; FORD M2C-86,John Deere JDM J20C

Pakovanje

1L, 5L, 10L, 200L, 1000L

Dokumentacija

Tehnički list

Bezbednosni list